Medisch Contact: KNOV wil heroverweging advies integrale geboortezorg

13 januari 2021

Medisch Contact publiceerde een bericht over de oproep van de KNOV aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) om haar plannen voor integrale bekostiging van de geboortezorg aan te passen."De KNOV stelt, onder meer, dat er ruimte moet zijn voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en er een inzet op preventie moet komen, in plaats van verdergaande medicalisering. Dat is in het advies niet het geval, vindt de organisatie. ‘Wij zien in uw advies het gevaar dat ziekenhuizen de regie naar zich toe zullen trekken en de geboortezorg op een dusdanige wijze gaan organiseren die niet in het belang is van goede geboortezorg. Dit zou de samenwerking in de keten zelfs doen verslechteren.’"

De praktijk

In het artikel wordt het praktijkvoorbeeld van de vorming van een Integrale Geboorte Organisatie (IGO) door ziekenhuis Tergooi per 1 januari 2021 aangehaald. Door deze samenwerkingsvorm verplaatst de geboortezorg zich snel naar de tweede lijn, wat kan leiden tot een verslechterde samenwerking tussen de ketenpartners en kostenstijgingen.

In een verklaring benadrukt Charlotte de Schepper, directeur van de KNOV: 'Niet iedere zwangere heeft dezelfde zorg nodig. Verloskundigen willen kunnen samenwerken met bijvoorbeeld een diëtist, fysiotherapeut of psycholoog als dat nodig is. De integrale financiering richt zich slechts op de verloskundige met de kraamzorg en de gynaecoloog. Het model is anno 2021 niet meer passend.’

Het hele artikel kun je lezen op de website van Medisch Contact.