Nieuwe handreiking ‘Omgaan met klachten in de verloskundigenpraktijk’ beschikbaar

14 november 2018

De meeste cliënten zijn erg tevreden over de zorg die zij van verloskundigen ontvangen. Maar verloskundigen kunnen ook te maken krijgen met een ontevreden cliënt die een klacht indient. Om u in dit proces te ondersteunen is de handreiking 'Omgaan met klachten in de verloskundige praktijk' ontwikkeld.

De handreiking geeft verloskundigen handvatten voor het uitvoeren van een cliëntgerichte klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Daarnaast lees u in de handreiking concrete suggesties hoe u een klachtenregeling kunt gebruiken voor kwaliteitsverbetering van uw zorg.

Klachtenregeling

De klachtenregeling is, met de komst van de Wkkgz, in 2016 gewijzigd. De KNOV-klachtencommissie bestaat niet meer. De afhandeling van klachten gebeurt daarom in eerste instantie door de zorgaanbieder zelf of met behulp van een klachtenfunctionaris. Als de cliënt over deze afhandeling niet tevreden is, dan kan zij haar klacht voorleggen aan een geschilleninstantie.

Meer informatie over de Wkkgz vindt u bij wet- en regelgeving.