Positieve terugkoppeling voor beoogde nieuwe master Klinisch Verloskundige

01 mei 2018

Op 19 en 20 maart 2018 hebben onderwijs- en beroepsdeskundigen gekeken of de voorgestelde masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV) van Hogeschool Rotterdam voldoet aan de eisen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit is nodig om een erkende opleiding te krijgen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OC&W).

Het visitatiepanel heeft een voorlopige terugkoppeling gegeven, welke positief is. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de NVAO. Dit definitieve oordeel wordt in de tweede helft van mei verwacht.

Beoordeling door panel

Het panel geeft aan dat de beoogde leerresultaten duidelijk zijn afgeleid van het beroepsprofiel en goed (en herkenbaar) zijn doorvertaald in competenties en leerlijnen. Ze herkennen de specifieke masteropleiding voor klinisch verloskundigen als Rotterdamse profilering. Ze adviseren om dit vast te houden. Ook beoordelen zij het onderwijsprogramma als positief creatief, waarbij goed gebruik is gemaakt van het bestaande programma van de master Physician Assistant – Klinisch Verloskundige (MPA-KV). Er is voldoende aandacht voor de wisselwerking tussen binnen- en buitenschool programma.

Vervolg op positief besluit

Een positief besluit is nodig voor de verdere ontwikkeling van de MKV. Hiermee kunnen de KNOV en NVOG gezamenlijk een aanvraag indienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een specialistenregister. Dit register moet het deskundigheidsterrein van de klinisch verloskundigen waarborgen. Hiervoor is een geaccrediteerde zelfstandige masteropleiding nodig. Komende maanden wordt er, bij een positief oordeel, gekeken naar de financiering en bekostiging van de opleiding. De subsidieregeling – welke bij de MPA-KV hoort – zal namelijk niet gelden voor de MKV.