Contract CZ en 2 fte-criterium

07 oktober 2021

Tijdens het VOZ-overleg met CZ op 29 september 2021 is gesproken over het 2 fte-criterium in de contracten van CZ. De zorgverzekeraar heeft de KNOV de volgende verduidelijking gegeven met betrekking tot dit criterium: CZ wil met deze eis bereiken dat solisten een goede waarnemingsregeling/achterwacht hebben. CZ kreeg signalen dat dit niet overal het geval was. Waarnemers en achterwachten vallen dan ook binnen de 2 fte-eis.

CZ heeft aangegeven dat zij via Vektis zijn nagegaan wie solist is en mogelijk niet voldeed aan de eis. Aan al deze solisten is gevraagd of de Vektis registratie up-to-date was. Daarnaast is nagevraagd hoe zij de waarneming/achterwacht geregeld hebben, waarna (al dan niet) een contractaanbod is gedaan. Solisten die geen contact met CZ hebben gehad, kunnen er dan ook gewoon vanuit gaan dat ze voldoen aan de 2 fte-eis. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met CZ.