Nieuwe stelselnorm: eindgebruikers voortaan betrokken bij gegevensuitwisseling

20 september 2021

Eindgebruikers van gezondheidsgegevens worden voortaan structureel betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gegevensuitwisselingen in de gezondheidszorg. Dit is opgenomen in de vernieuwde stelselnorm NEN 7522 die op 10 september werd gepubliceerd.

Betere aansluiting op de praktijk

De vier groepen eindgebruikers - cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders en secundair datagebruikers, zoals data-analisten en onderzoekers - gaan hiervan profiteren. Zij zijn immers de personen die dagelijks met de gegevensuitwisseling te maken hebben. Het betrekken van eindgebruikers bij het vormgeven van digitale gegevensuitwisselingen moet ervoor zorgen dat informatiesystemen en –processen beter gaan aansluiten op de praktijk en dat het als geheel gebruikersvriendelijker wordt. Aan de andere kant zullen door de betrokkenheid eindgebruikers zich ook bewuster worden van hun eigen rol in het proces. Data goed registreren is namelijk van groot belang voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens. Door deze gezamenlijke aanpak komen experts en technici, en de eindgebruiker dichter bij elkaar te staan.

Vernieuwde norm

De NEN 7522 is vernieuwd in overleg met partijen uit de gezondheidszorg. Stichting CareCodex heeft in het kader van VIPP Babyconnect bij de opstellers aangedrongen op het structureel betrekken van de eindgebruikers van gegevensuitwisseling.

Meer informatie en een link naar de vernieuwde norm vind je op de website van VIPP Babyconnect.