KNOV stuurt brief aan Tweede Kamer met praktijkverhalen van verloskundigen tegen invoering Integrale bekostiging

30 maart 2022

De Tweede Kamer heeft vandaag, op woensdag 30 maart, schriftelijke vragen gesteld aan de minister over zijn voorgenomen besluit. De afgelopen vier jaar is er geëxperimenteerd met deze vorm van bekostiging. In een uitvraag die we hebben gehouden onder leden naar de ervaringen hiermee, heeft de KNOV meer dan honderd reacties mogen ontvangen. Daaruit blijkt nogmaals hoe het onderwerp binnen de vereniging en bij de leden leeft. De teruggekoppelde praktijkverhalen laten zien hoe integrale bekostiging nu al de keuzevrijheid beïnvloedt, het veld verdeelt, dat het de geboortezorg in termen van macht scheeftrekt en tot verdere medicalisering leidt.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de KNOV de grote zorgen die er onder verloskundigen leven en de negatieve consequenties van integrale bekostiging gedeeld. Daarnaast vragen we door middel van een persbericht hier aandacht voor in de media. De KNOV doet er alles aan om haar zorgen te uiten en Tweede Kamerleden te bewegen de minister kritisch te bevragen, en een andere keuze te maken, opdat integrale bekostiging niet regulier gemaakt wordt. Het is nu aan de Kamerleden om een beslissing te maken.

De komende tijd houden we jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.