Nieuwsbericht

18 april 2024

Zorgverzekeraars hebben hun zorginkoopbeleid verloskunde voor 2025 bekend gemaakt. Wij hebben het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars overzichtelijk voor je samengevat in een matrix. De opvallendste wijzigingen lichten we hieronder uit. 

Duurzaamheid 

Alle zorgverzekeraars noemen de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) 3.0 in hun inkoopbeleid. Er wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij zich inzetten voor de doelstellingen uit de GDDZ en duurzaamheid meenemen in de plannen en ontwikkelingen van de organisatie.  

Anticonceptie en preconceptie 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal waarschijnlijk de prestatie voor het preconceptieconsult uitbreiden naar een prestatie voor een preconceptie- of anticonceptieconsult. Enkele verzekeraars noemen in het inkoopbeleid al dat zij deze wijziging zullen overnemen in de contracten. Zorg en Zekerheid koopt het preconceptieconsult niet in bij verloskundigen, maar bij huisartsen. Hoe zij om zullen gaan met toevoeging van het anticonceptieconsult aan deze prestatie is nog onduidelijk. 

Kraamzorgcapaciteit

Zorgverzekeraars Nederland is met BO geboortezorg in gesprek om tot een langetermijnoplossing voor het capaciteitsprobleem in de kraamzorg te komen. Voor de korte termijn maken de meeste zorgverzekeraars verzekeraars onderscheid in  

  • het aan te bieden contract aan kraamorganisaties op basis van onder andere opleidingsvoorwaarden en  
  • de inzet en inhuur van zzp-kraamverzorgenden.  

Ze bieden hierbij zowel minder dan het maximumtarief als max-max-tarieven aan.  

Zorggroepen 

Bij de meeste verzekeraars is contractering via een zorggroep mogelijk. Hiervoor gelden vaak specifieke eisen en die verschillen per verzekeraar. Salland koopt als enige zorgverzekeraar expliciet geen zorg in via verloskundige zorggroepen. Bij Zilveren Kruis, ASR en Caresq is het beleid niet specifiek benoemd. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met voor jou belangrijke zorgverzekeraars. 

Addendum CTG  

Bij iedere zorgverzekeraar moet een addendum voor antenataal CTG aan een aantal voorwaarden voldoen. Veelal wordt hier genoemd 

  • inschrijving in het deelregister antenataal CTG en 
  • samenwerkingsafspraken met gynaecologen van het VSV.  

Bij enkele verzekeraars moet je hier ook een businesscase over zorgkostenverschuiving aanleveren. 

Meekijkconsult en meedenkconsult voor cliënten verzekerd bij Zilveren Kruis 

Bij cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kun je vanaf 2024 een meekijkconsult declareren. Een meekijkconsult is een tweedelijnsconsult dat je als eerstelijnsverloskundige aanvraagt bij een afwijkende bevinding bij de cliënt. De gynaecoloog beoordeelt de cliënt zelf. Het gaat hier om situaties waarbij er geen richtlijnen of protocollen zijn die in deze situatie sturen op verwijzing, maar juist situaties waarbij je twijfelt over het beleid bij de zwangere. 

Vanaf 2025 kun je ook een meedenkconsult declareren bij cliënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. Bij het meedenkconsult beoordeelt de gynaecoloog de cliënt niet zelf, maar adviseert de gynaecoloog over het beleid vanuit informatie uit het dossier. 

Om gebruik te maken van een meekijkconsult of een meedenkconsult, maak je afspraken met de tweede lijn om deze zorg in te richten. Meer informatie over het meedenkconsult volgt binnenkort. 

Meer informatie over het meekijkconsult 

Belangrijke data 

Wanneer kan je een contractaanbieding verwachten en wat is de deadline om deze te ondertekenen? Dit zijn de belangrijke data per zorgverzekeraar:  

Inkoopbeleid overzichtelijk in matrix 

We hebben het inkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars voor je in een matrix gezet. Je kunt in deze matrix kiezen uit twee tabbladen. In het eerste tabblad staan de zorgverzekeraar horizontaal vermeld en het tweede verticaal. De informatie in beide tabbladen is uiteraard gelijk. 

Download de matrix 

Transparantie zorginkoopbeleid 2025 

Sinds 1 april 2024 is de aangepaste regeling Transparantie Zorginkoopproces van kracht. De wijzigingen in deze regeling moeten ervoor zorgen dat de communicatie tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder sneller verloopt. Het tekenen van een contract vindt dan eerder plaats en dat geeft cliënten eerder duidelijkheid bij het kiezen van een zorgverzekeraar. 

Het gaat om de volgende drie wijzigingen:  

  • de reactietermijn bij vragen is twee weken (voor zorgverzekeraar én zorgaanbieder);  
  • de deadline voor het contractvoorstel is 1 oktober;  
  • de zorgverzekeraar licht het contractvoorstel duidelijk en inhoudelijk toe.  

Meer informatie over de aangepaste regeling 

Analyse aangeboden contracten 

Na de zomer zullen de zorgverzekeraars contracten gaan aanbieden. Wij zullen deze contracten analyseren (in de PLAZA- en VOZ-structuur) en onze bevindingen met jullie delen. 

Vragen?

Heb je vragen over het zorginkoopbeleid 2025 of over de matrix? Log in op Mijn KNOV, ga naar Mijn Helpdesk en stel daar je vraag.