Nieuwsbericht

14 maart 2023

In de afgelopen periode zijn er vanuit de KNOV workshops georganiseerd op het gebied van capaciteitsproblematiek. Hier was veel belangstelling voor en de reacties van deelnemers waren positief. Wat opviel is dat je pas tot impact in de regio of eigen verloskundigenpraktijk kunt komen als je de workshop met elkaar volgt en hier samen vervolg aan kunt geven. Om deze reden biedt de KNOV deze workshops aan de regio's aan.  

Twee workshops 

De workshop "Capaciteitsproblematiek in de keten" en de workshop "Capaciteitsoptimalisatie en slimmer organiseren binnen de verloskundigenpraktijk" worden aangeboden door verschillende experts op het gebied van capaciteitsmanagement. De ene workshop heeft de focus op capaciteitsproblematiek en positionering van de eerstelijns verloskunde in de keten. De andere workshop richt zich met name op capaciteitsoptimalisatie in de verloskundigenpraktijk. Hieronder vind je per workshop meer informatie. Mocht je twijfelen welke workshop het beste bij je vragen past, neem dan contact op via capaciteit@knov.nl.  

Aanmelden 

Meld je aan voor één van de workshops via capaciteit@knov.nl. Vermeld hierbij:  

 • Voor welke workshop je interesse hebt. 

 • Wie er deel gaan nemen (welke verloskundigenpraktijk(en), coöperatie, verloskundigen VSV, anders). 

 • Op welke termijn je de workshop wil laten plaatsvinden. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshops. 

Workshop capaciteitsproblematiek in de keten  

In steeds meer regio's speelt capaciteitsproblematiek in de ziekenhuizen. Dit heeft grote weerslag op het werk van verloskundigen, de keuzevrijheid en ervaringen van cliënten en dus kwaliteit van zorg. De komende jaren neemt de zorgvraag toe. Om de zorg te kunnen blijven bieden, moeten we de dingen anders gaan doen. Hoe zorgwekkend de problematiek ook is, het biedt ook kansen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Wat kunnen we als verloskundigen hier zelf in doen? Professor Erwin Hans en dr. Gréanne Leeftink nemen je mee in de wereld van capaciteitsmanagement. Ze bespreken algemeen geldende principes van capaciteitsmanagement en laten de praktische toepassing hiervan zien aan de hand van concrete voorbeelden uit andere sectoren.  

Om een idee te krijgen van deze workshop kan je de terugblik in dit nieuwsbericht lezen. 

Focus van deze workshop: eigen waardepropositie (richting cliënt), samenwerking eerstelijn, positie in de keten, impact van onvoorspelbaarheid op gebruik van capaciteit, effectieve en efficiënte inzet van capaciteit, en andere manieren van plannen en organiseren van zorg in de regio. 

Praktische informatie  

 • Doelgroep: verloskundigen in een regio (verenigd in een coöperatie of VSV). 

 • Maximaal 25 deelnemers. 

 • De voorkeur gaat uit naar een workshop op locatie: gebleken is dat dit de interactie bevordert en leidt tot meerwaarde. 

 • Het moment van de workshop plannen we in overleg. 

Workshop capaciteitsoptimalisatie en slimmer organiseren binnen de verloskundigenpraktijk 

Besteed je ook meer tijd aan administratieve taken dan je zou willen? Wil je meer tijd aan de cliënt kunnen besteden? Wil je meer rust ervaren of minder werkdruk voelen? Maak je je zorgen over verschuiving van zorg en de capaciteit die hiervoor beschikbaar is in de eerstelijn? 

Tijdens deze workshop wordt er op een andere manier gekeken naar de inzet van beschikbare capaciteit in relatie tot alle werkzaamheden binnen de praktijk. Deelnemers krijgen inzicht in hoe de capaciteit wordt gebruikt en ontvangen tools en technieken om tijdsbesteding te meten, te visualiseren en te analyseren op mogelijke verspillingen of overbodige werkzaamheden. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij mogelijke interventies binnen de verloskundigenpraktijk op basis van ingebrachte voorbeelden. 

Om een idee te krijgen van deze workshop kan je de terugblik in dit nieuwsbericht lezen.  

Focus van deze workshop: slimmer organiseren van het werk binnen de verloskundigenpraktijk, verlagen werkdruk, duurzame inzetbaarheid. 

Praktische informatie 

 • Trainer: Jan Heijneman. 

 • Duur: 2 uur.  

 • Doelgroep: verloskundigen van (samenwerkende) verloskundigenpraktijk(en).  

 • Maximaal 10 deelnemers. 

 • De voorkeur gaat uit naar een workshop op locatie: gebleken is dat dit de interactie bevordert en leidt tot meerwaarde. 

 • Het moment van de workshop plannen we in overleg. 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.