Nieuwsbericht

29 november 2022

Het werk slimmer organiseren in de verloskundigenpraktijk – waar te beginnen? 

Op 22 november gingen vijf verloskundigen in gesprek met Jan Heijneman over capaciteitsoptimalisatie in de verloskundigenpraktijk. Het was een erg interessant en inspirerend gesprek! We hebben op een andere manier naar de inzet van de beschikbare capaciteit gekeken in relatie tot alle werkzaamheden binnen de praktijk. Benieuwd naar de eerste inzichten en het vervolg hierop? Lees dan verder! 

Kijk door de ogen van de cliënt 

Jan nam ons mee in zijn expertise op het gebied van capaciteitsoptimalisatie. Hoe kijk je met andere ogen naar de inzet van beschikbare capaciteit? Hij gaf aan dat het begint bij het door de ogen kijken van de cliënt (onze klant): wat wil zij? Wat vindt zij belangrijk in de zorg die ze krijgt van de verloskundige?  

Een volgende stap is om te kijken of de zorg die je vanuit de praktijk levert hierbij aansluit. Als dat niet het geval is, is er waarschijnlijk ook sprake van verspilling: tijd die je wel ergens aan besteedt, maar die niet bijdraagt aan de behoefte van de zwangere. Dat is natuurlijk zonde en betekent ook dat hier mogelijk winst te behalen is!  

Ruimte voor onvoorspelbare vragen 

We hebben ook gekeken naar de ruimte die er is voor onvoorspelbare vragen. In hoeverre worden diensten volgepland? En hoeveel ruimte blijft er dan over voor de onvoorspelbare zorgvraag? Interessant is een onderzoek dat gedaan is in andere sectoren naar het voorspelbaar maken van deze vragen. Zo bleek dat op bepaalde momenten in de week er sprake is van piekmomenten en dat het op andere momenten in de week erg rustig is. En dat bepaalde vragen telkens op dezelfde momenten terugkomen. Als je dit patroon ontdekt kan je hier ook de capaciteit op inrichten. Wellicht interessant om dit eens te onderzoeken voor de verloskundige zorg? 

Kritisch kijken naar de dingen die je doet 

In een ander onderzoek is gekeken naar de werkzaamheden van accountmanagers: waar besteden zij in een week hun tijd aan? En hoeveel procent van hun tijd besteden zij eigenlijk aan hun primaire taak? Dit laatste bleek slechts 17% te zijn! Door kritisch te kijken naar de dingen die ze doen, waarom ze die doen en of zij degenen zijn die dat moeten doen, hebben ze hier veel verandering in kunnen brengen.  

Er kwamen ook specifieke voorbeelden ter sprake over het anders inrichten van de verloskundigenzorg. Denk bijvoorbeeld aan een verloskundige post, regionaal organiseren van diensten en inspelen op de behoeften van de jonge, startende verloskundigen om uitval te voorkomen.  

Vervolg via een deelproject 

Kortom: er is gesproken over veel verschillende richtingen als je het hebt over capaciteitsoptimalisatie in de verloskundigenpraktijk. Te veel om in dit bericht te delen. En ook bleek dat er binnen de verloskundige zorg nog veel winst te behalen valt! Vanuit de KNOV zal hier dan ook zeker een vervolg aan gegeven worden via een deelproject. Hierover later meer.  

Ervaringen uitwisselen  

We gaan een sessie organiseren om samen met elkaar ervaringen uit te wisselen over dit thema. Wil je ook deelnemen? Deze sessie vindt plaats op dinsdag 10 januari van 12 – 13 uur via Teams. Je kunt je aanmelden via capaciteit@knov.nl.  

Vragen 

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op met Amanda Christianen, projectleider capaciteitsproblematiek, via capaciteit@knov.nl.