Nieuwsbericht

20 juni 2023

De Arbeidsvoorwaarden Adviesregeling Verloskundigen in loondienst van een eerstelijns verloskundepraktijk (AVAR) is geactualiseerd. De tekst van de AVAR is aangepast als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Op 1 augustus 2022 is de nieuwe Wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden ingegaan. Deze wet is bedoeld om werknemers extra informatie en duidelijkheid te geven over de arbeidsvoorwaarden. Dit heeft geleid tot iets grotere wijzigingen dan in voorgaande jaren. 

De wetswijziging betrof onder andere de volgende onderwerpen: 

  1. uitbreiding informatieverplichting werkgever: in de arbeidsovereenkomst moet de werkgever meer informatie verstrekken aan de werknemer. Bijvoorbeeld op het gebied van werklocatie en met betrekking tot de tijdstippen waarop gewerkt wordt; 
  2. scholing;  
  3. geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond; 
  4. een verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie; 
  5. onvoorspelbaar werkpatroon; 
  6. verplichte rusttijd na een 24-uurs dienst. 

Verschillende artikelen uit de AVAR zijn hierop aangepast. Verder zijn er tekstuele wijzigingen doorgevoerd, zo is bijvoorbeeld nu gekozen te schrijven in de zij-vorm. Dit kan uiteraard aangepast worden voor mannelijke werknemers, of werknemers die zich anders identificeren. Verder is gekozen bepaalde onderdelen anders te verwoorden, voor de duidelijkheid. Er zijn per 1 januari 2023 ook aanpassingen van de salarisbedragen in de tabel die je bij de AVAR vindt. De pensioenbedragen zijn ook geactualiseerd. 

Wat betekent dit voor jou?

Kijk in je huidige overeenkomst of de nieuwe AVAR automatisch van toepassing is. Anders zou je dit met je werkgever/werknemer kunnen bespreken.  

Modelovereenkomsten geactualiseerd

Als gevolg op de wetswijziging en actualisatie van de AVAR zijn ook de modelarbeidsovereenkomsten: verloskundige, praktijkassistente, verloskundig echoscopist en echoscopist, geactualiseerd. Deze overeenkomsten en de nieuwe AVAR vind je (achter de ledeninlog) op de webpagina Contracten loondienst.