Nieuwsbericht

23 januari 2020

Babyconnect helpt de geboortezorg bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling, voor de zwangere, de zorgverlener, de zorgorganisatie en de statistiek beheerder/onderzoeker. Een struikelblok is het probleemloos aanleveren van gegevens aan Perined. Deze gegevens zijn nodig voor de Perinatale Registratie, waarmee inzicht verkregen wordt over de kwaliteit van geleverde zorg om de zorg waar nodig te verbeteren.

Daarom organiseerden Babyconnect en de KNOV op 20 januari jl. een Whole System in the Room. Het doel hiervan was het optimaliseren van de aanlevering van data volgens de kernset in de eerste lijn. Resultaat moet zijn dat de zorgverlener de data eenvoudig kan aanleveren (zonder onnodig extra werk) en dat Perined de data eenvoudig kan ontvangen en verwerken (zonder onnodig extra werk). Daarmee worden aan de basis van de gegevensuitwisseling enkele knelpunten aangepakt.

Enkele verloskundigen, een gynaecoloog, vertegenwoordigers van Verloskundig Informatie Systemen (VIS’en), KNOV, Perined, DT-Healthcare, data analisten en Nictiz kwamen maandag 20 januari jl. bij elkaar om het aanleverproces te doorlopen en te verbeteren.

In deze eerste sessie werd het aanleverproces van digitale gegevens aan Perined in detail in kaart gebracht en werd gekeken waar die vereenvoudigd kan worden. Aan de hand van persona’s spoorden de aanwezige zorgverleners met de ICT’ers de haperingen op in het proces. Enkele haperingen werden ter plekke opgelost, andere haperingen worden in de week na deze eerste sessie inzichtelijk met als doel deze op korte termijn ook op te lossen.

Op 28 januari is de tweede sessie. Dan wordt opnieuw de aanlevering van de kernset getest. Ook die dag is er nog de mogelijkheid voor aanpassingen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de toekomst.