Nieuwsbericht

24 november 2022

Donderdagavond was het webinar ‘Wat doet de KNOV voor klinisch verloskundigen’. Het webinar stond in het teken van de voorinschrijving van het Deelregister Klinisch Verloskundigen. Ook was er ruimte om vragen te stellen over de inzet voor de klinisch verloskundige in 2023.  
 
De opkomst was mooi! Er zijn goede gesprekken gevoerd en interessante vragen gesteld. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun deelname en betrokkenheid. We zullen de Q&A uitbreiden met de gestelde vragen. 

Mandaat Klinisch Verloskundige KNOV

Een van de vragen die werd gesteld, die nog niet in de Q&A is beantwoord, ging over het mandaat van de klinisch verloskundigen die lid zijn van de KNOV en hoe dat is geregeld bij de NVOG. Dit in relatie tot de mogelijkheid om punten in te brengen in het jaarplan en de begroting van de KNOV.

Volgens de statuten van de KNOV hebben leden (m.u.v. aspirant leden) een stemrecht tijdens de Algemene ledenvergadering. Zo ook de klinische leden. Zie artikel 11 uit de statuten. Daarmee hebben ze inspraak in het beleid van de KNOV, vaststellen van het jaarplan en begroting en de koers van de vereniging. Daarnaast is in het conceptjaarplan voor 2023 opgenomen dat er een stevig platform komt voor de klinisch verloskundige. 

Voor zover de KNOV kon nagaan (statuten NVOG), heeft een klinisch verloskundig-lid bij de NVOG geen stemrecht binnen de vereniging en daarmee geen invloed op het beleid, jaarplan, begroting en koers. Stemrecht is voorbehouden aan leden (gynaecologen). Maar het is aan de klinisch verloskundigen om dat zelf bij de NVOG na te vragen.  

Inschrijving deelregister klinisch verloskundigen  

Wil je je inschrijven in het deelregister klinisch verloskundigen? Dat kan via deze link

Meer informatie

- Heb je vragen die niet in de Q&A staan? Stuur dan gerust een mail naar gvandeutekom@knov.nl
- Kon je het webinar niet bijwonen? Maandag 12 december is er weer een webinar. 
- Op deze pagina vind je meer informatie voor klinisch verloskundigen.