Nieuwsbericht

11 december 2023

Vorige maand hebben we via een vragenlijst gevraagd wat verloskundigen doen aan reflectie in de praktijk. Deze waardevolle resultaten worden, samen met de input van oud-deelnemers en actieve toetsgroepbegeleiders, gebruikt om de training Toetsgroepbegeleider (TGB) opnieuw vorm en inhoud te geven.

Herontwerp training

Het herontwerp van de training TGB is gericht op verloskundigen die naast hun dagelijkse werk Methodisch intercollegiaal overleg (MIO) willen doen. En op verloskundigen die zelf een MIO-methode in hun training willen gebruiken. Het uiteindelijke doel is om MIO meer in de praktijk toe te passen. De nieuwe training moet daarom toegankelijk en kwalitatief goed zijn. De training zal bestaan uit een kennisgedeelte met e-learning modules en vaardigheidsontwikkeling. De kennismodules zijn de kern van de vaardigheidsontwikkeling, want MIO begeleiden is vooral doen, leren en reflecteren.

De e-learning modules zijn:

  • Een basismodule MIO.
    Waarom is MIO belangrijk, wat levert een training op, wat vraagt het van de begeleider en de deelnemers.
  • Verdiepingsmodule Intercollegiale Training Verloskundigen (ITV)
  • Verdiepingsmodule casuïstiek
  • Module intervisie.
    Jaarlijkse module voor oud-deelnemers om vaardigheden te onderhouden en ervaringen uit te wisselen.

Oplevering

De komende tijd gaan we met scholingsaanbieders in gesprek over het aanbieden van de scholing. Naar verwachting is de nieuwe training vanaf 1 april 2024 beschikbaar.

Meer informatie

Meer over het project Herziening training Toetsgroepbegeleider vind je in het nieuwsbericht Project Herontwerp Toetsgroepbegeleider. Heb je vragen over dit project, mail dan naar projectleider Sharon van de Veerdonk, svandeveerdonk@knov.nl.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.