Nieuwsbericht

17 mei 2022

Het Zorginstituut heeft in mei 2021 het besluit genomen dat het antenataal CTG behoort tot de zorg die verloskundigen bieden. Verloskundigen mogen voortaan ook in hun eigen praktijk hartfilmpjes maken van de ongeboren foetus bij zwangere vrouwen (lees ook de brief van het Zorginstituut Nederland). Het gaat dan om de drie indicaties: minder leven, serotiniteit en uitwendige versie. Dit is positief voor de zwangere, want het is dichtbij huis, het wordt uitgevoerd door haar eigen vertrouwde verloskundige en tegen lagere zorgkosten.  

Voor 86% van de CTG’s geen verwijzing nodig naar de tweede lijn 

Dat was het resultaat van een pilot waarbij de CTG in de eerste lijn werd ingezet. Verdere begeleiding van de zorg voor de zwangere vrouw vond plaats door de eigen vertrouwde verloskundige. Om een goede landelijke implementatie voor te bereiden van antenataal CTG in de eerstelijn in de regio, is het project ‘Ondersteuning van de implementatie van het CTG in de eerste lijn’ in het leven geroepen. De randvoorwaarden voor implementatie zijn beschreven in de professionele standaard.  

Twee doelen van het project “Voorbereiding Implementatie Antenataal CTG” 

Binnen de KNOV zijn ook andere projecten gestart, zoals ‘het Geboortecentrum van de Toekomst’ en de ‘Multidisciplinaire richtlijn prenatale begeleiding’. Deze projecten hebben een link met het project ‘Voorbereiding en Ondersteuning van de implementatie van het CTG in de eerste lijn’ en de projectleiders en werkgroepen werken dan ook actief met elkaar samen.  

Het project ziet erop toe dat in 2022 voldaan wordt aan de randvoorwaarden zoals beschreven in de professionele standaard, door twee doelen te stellen: 

  1. Het brengen van aanvullende informatie die ondersteunt bij het implementeren van het antenataal CTG in de eerstelijn door: 
  • communicatie over het antenataal CTG in de eerstelijn via de KNOV website, social media kanalen en persbericht(en),
  • landelijke cliëntinformatie te ontwikkelen,  
  • samenwerkingsafspraken aanvullen/aanpassen en 
  • nieuwe ondersteunende tools/documenten te maken.  
  1. Het ophalen van de behoefte van en vragen uit drie regio’s die aan de slag gaan met de voorbereiding op het implementeren van het antenataal CTG in de eerstelijn. Met de uitwerking van deze behoeftes en vragen vullen we de toolbox/het handboek aan en delen we deze informatie landelijk.  

Het eerste doel is structureel en proactief gedurende 2022, het tweede doel is op verzoek gedurende 2022.  

Huidige projectstatus 

  • Het project is gestart en de werkgroep heeft de eerste bijeenkomst gehad.  
  • Met betrekking tot het tweede doel zijn de eerste vragen inmiddels beantwoord.  

Heb je vragen?  

Gedurende het project houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarnaast vind je de projectinformatie op de webpagina en kun je je vragen via e-mail stellen aan CTG@knov.nl.