Vakkennis

Laatste update: 24 mei 2022
Plaatsingsdatum: 18 mei 2022

CTG nu ook in eerste lijn

Zorginstituut Nederland heeft in 2021 het besluit genomen dat een antenataal CTG voortaan ook in de eerste lijn uitgevoerd kan worden onder een aantal strikte voorwaarden.

Die voorwaarden waaraan moet worden voldaan staan beschreven in de Professionele standaard antenatale CTG in de eerstelijns verloskundigenpraktijk. Deze standaard is mede ontwikkeld door ervaringen opgedaan in de drie pilotregio’s in een bijzondere samenwerking met de afdeling Verloskundige Wetenschap van het Amsterdam UMC. Als een verloskundige voldoet aan de voorwaarden in deze standaard, kan ze dit kenbaar maken in een register dat hiervoor binnen de KNOV wordt ingericht. De zorgverzekeraar kan dit inzien en kan op basis daarvan een contract aangaan met de verloskundige. 

De KNOV heeft zich hier sterk voor ingespannen, omdat deze zorg een succesvol voorbeeld is van de 'Juiste zorg op de juiste plek' en dankt alle betrokkenen in de drie regio’s en daarbuiten die dit mogelijk hebben gemaakt.