Nieuwsbericht

19 maart 2024

Vanaf 29 april kunnen Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) subsidie aanvragen om de kwaliteit en samenwerking verder te versterken. ZonMw organiseert twee digitale informatiebijeenkomsten om vragen over de subsidieoproep te beantwoorden. De data van de bijeenkomsten volgen binnenkort. De subsidie komt ter beschikking naar aanleiding van het VSV- basiskader. Hierover hebben we jullie eerder geïnformeerd en hebben we gesproken met vertegenwoordigers uit de eerstelijn binnen het VEVO-platform. 

Wat is het VSV basiskader ook alweer?

Onder leiding van de Federatie van VSV’s en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een basiskader opgesteld. In het basiskader, voortkomend uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, staan de vier belangrijkste verantwoordelijkheden en taken van een VSV omschreven:

  • Samenwerking & organisatie
  • Multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking
  • Communicatie & informatie
  • Kwaliteitsfocus & cyclus

Deze verantwoordelijkheden worden in dit subsidieprogramma ‘bouwstenen’ genoemd. 

Kansen voor verloskundigen

Met de subsidiemiddelen kan bijvoorbeeld worden ingezet op gelijkwaardige besluitvorming in het VSV, verbetering van de gezamenlijke PDCA-cyclus en/of het belonen van bepaalde taken waar nu geen beloning tegenover staat. Het biedt de mogelijkheid om de samenwerking in de regio op een goede manier te versterken. Aanvragen gaan in gezamenlijkheid van het hele VSV. Je hebt hier als verloskundige een belangrijke stem in als één van de pijlers van het VSV.

Doe inspiratie op en deel goede voorbeelden – gebruik het VEVO-platform

Het is zonde als alle regio’s opnieuw het wiel moeten uitvinden. Dat is ook niet nodig. Via de regiovertegenwoordigers is het digitale VEVO-platform beschikbaar om voorstellen vanuit het VSV te delen (ter inspiratie), vragen te stellen (collegiaal meedenken) of wellicht zelfs breder ontwikkelingen op te pakken dan het huidige VSV (bijvoorbeeld voor het samenvoegen van VSV’s). Als KNOV faciliteren wij dit graag. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met qspits@knov.nl.

Wat is de deadline?

De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming van de subsidieaanvragen plaats en eind 2024 kunnen de projecten van start. Het programma loopt tot eind 2026.

Vragen over het VSV-basiskader?

Ben je lid van de KNOV en heb je vragen over het basiskader? Stuur je vraag dan naar onze Helpdesk.

Meer informatie over de ZonMw-subsidie


Meer lezen over het VSV-basiskader