Nieuwsbericht

03 juni 2024

In navolging op ons bericht op 23 januari jl. heeft de staatsecretaris van VWS aan de Gezondheidsraad om een geactualiseerd advies vitamine K – profylaxe bij pasgeborenen gevraagd. De Gezondheidsraad is voornemens deze adviesaanvraag spoedig op te pakken. Deze aanvraag is te vinden via deze link.  

Wij houden je via de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.