Nieuwsbericht

23 januari 2024

De Gezondheidsraad adviseerde in 2017 om vitamine K eenmalig intramusculair aan pasgeborenen toe te dienen. Het voornemen van het ministerie van VWS is om dit nieuwe toedieningsbeleid per 2025 te implementeren. Recent heeft het ministerie van VWS aan de KNOV gevraagd hoe de KNOV naar deze implementatie kijkt.

KNOV standpunt

De KNOV wil graag bijdragen aan verbetering van het beleid rondom (het druppelen van) vitamine K, maar staat niet achter het beleid om te gaan prikken. Dit houdt in dat dat verloskundigen geen vitamine K-injecties gaan geven.

Door onze leden zijn de afgelopen 6 jaar kritische vragen gesteld over het nieuwe toedieningsbeleid, onder andere tijdens de Ledendag en morele beraden. Met name het do-not-harm principe, de forse kosten in de uitvoering en het effect op prikbereidheid kwamen in deze gesprekken naar voren. Daarnaast zou ook de administratielast toenemen.  

Met dit standpunt geven we ook nader invulling aan onze eerder geuite zorgen over het voornemen steeds meer te prikken in relatie tot passende en waardegedreven zorg, mede naar aanleiding van het advies over de maternale vaccinatie.

Verbetering huidig beleid

We hebben onze bezwaren met het ministerie van VWS en onze stakeholders gedeeld. We zetten graag met hen in op een verbetering van het huidige beleid rondom vitamine K.

De KNOV heeft eerder ook de Gezondheidsraad uitgenodigd voor een gesprek over passende en waardegedreven zorg, maar vanuit de Gezondheidsraad was hier geen behoefte aan.

Meer informatie

Heb je vragen over dit bericht of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Senior Programmacoördinator Wilma van Driel, wvandriel@knov.nl.