Nieuwsbericht

13 februari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunnen in uitzonderingssituaties de huidige tien dagen kraamzorg worden verlengd tot maximaal zes weken na de bevalling. Dit betreft slechts uitzonderingen op basis van gemotiveerde afwijking van het LIP (Landelijk Indicatie Protocol). Alleen indien er sprake is van een zeer kwetsbare situatie kan na de tiende dag een verlenging worden geïndiceerd door de verloskundige. Deze uitzonderingsgevallen vinden plaats in overleg met de kraamverzorgende, kraamzorgorganisatie en de zorgverzekeraar.  

In alle gevallen moet de zorg aaneengesloten worden geleverd. Dat betekent dat er geen dagen tussen de zorglevering in mogen zitten.                                                

Tot een nieuw indicatieprotocol is vastgesteld zal indicatie verlopen via de richtlijnen die zijn opgenomen in het LIP.  

Onduidelijkheden, vragen of signalen van situaties waarbij dit proces niet goed verloopt? Neem contact op met Ella-Louisa Horijon (ehorijon@knov.nl) of Wilma van Driel (wvandriel@knov.nl).