Nieuwsbericht

27 mei 2024
Update stand van zaken ontwikkeling richtlijnen en kwaliteitsdocumenten

Je ziet ze vast wel eens voorbijkomen: oproepen om deel te nemen aan een werkgroep voor de ontwikkeling van een kwaliteitsdocument. Of om commentaar te geven op een conceptrichtlijn. Maar wat is de huidige status van de richtlijnen en kwaliteitsdocumenten waaraan we werken en waar de KNOV penvoerder van is? We zetten het hieronder voor je op een rij. 
 

 • MDR Hypertensie 
  Deze multidisciplinaire richtlijn (MDR) is inmiddels geautoriseerd. We werken op dit moment aan de producten ter ondersteuning van de implementatie. Zodra dat klaar is, publiceren we de richtlijn. 
 • MDR Anemie 
  De autorisatiefase start dit kwartaal. 
 • MDR Foetale groeirestrictie (FGR)
  Dit kwartaal ronden we de commentaarfase af. In het derde kwartaal van 2024 start de autorisatiefase. 
 • MDR Hemorrhagia postpartum (HPP) in de eerste lijn 
  Deze MDR is in ontwikkeling en op dit moment werken we hard aan de literatuurselectie ten behoeve van de literatuuranalyse. Dit gebeurt door twee richtlijnontwikkelaars van de KNOV, in samenwerking met het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KiMS). 
 • MDR Uitwendige versie 
  Ook deze richtlijn is in ontwikkeling. We voeren de literatuurselectie ten behoeve van de literatuuranalyse uit. Dit gebeurt door twee richtlijnontwikkelaars van de KNOV, in samenwerking met het KiMS. 
 • MDR Prenatale begeleiding 
  Deze MDR is in ontwikkeling. De literatuurselectie is afgerond en op dit moment zijn er vier richtlijnontwikkelaars tegelijk bezig met de literatuursamenvatting om een inhaalslag te maken nadat deze richtlijn vertraging heeft opgelopen in de voorbereidingsfase. 
 • MDR Postnatale zorg 
  Het updaten van deze MDR is in de voorbereidingsfase. 

Handvatten voor verloskundig denken en handelen

We ontwikkelen richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten om de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren. We streven ernaar om verloskundigen breed onderbouwde handvatten te bieden voor het verloskundig denken en handelen. Handvatten die aansluiten op de behoeften, ontwikkelingen en vraagstukken uit het dynamische werkveld. 

Een richtlijn is niet voor elk verloskundig thema het meest aangewezen te ontwikkelen kwaliteitsdocument. Daarom ontwikkelen we ook andersoortige kwaliteitsdocumenten, zoals standpunten, factsheets en handreikingen. Om te blijven werken volgens de laatste stand van zaken of adviezen van overheidsinstanties op te kunnen volgen, worden deze regelmatig herzien. Je kunt de producten gebruiken om vakkennis meteen door te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 

Meer lezen over richtlijnen en kwaliteitsdocumenten

Deze projecten worden mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.