Nieuwsbericht

02 juli 2024

De tweede week van ons onderzoek naar het basistakenpakket (BTP) en praktijkkosten zit er alweer op. Wat goed om te zien dat er zoveel verloskundigen actief tijdschrijven en informatie aanleveren. Dat geeft straks een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk.  

KPMG heeft in de eerste twee weken van het onderzoek acht webinars georganiseerd. Er hebben meer dan 200 verloskundigen deelgenomen aan de webinars. Dank voor de grote belangstelling, de goede vragen, en de actieve participatie! De vragen uit de webinars zijn beantwoord in de FAQ van KPMG. 

Alle informatie over ons onderzoek hebben we verzameld op de webpagina Basistakenpakket (onderzoek). Je vindt er onder andere:

  • Terugkijklinks van de webinars 

  • Instructievideo's over de SOFY-tool 

  • FAQ's over het onderzoek 

  • FAQ's over het gebruik van de SOFY-tool 

Wat is het basistakenpakket? 

Het basistakenpakket (BTP) beschrijft met welke taken je je als verloskundige uitvoert en hoeveel tijd je daaraan besteedt. We gebruiken het BTP als uitgangspunt bij gesprekken met stakeholders zoals de NZa, Zorgverzekeraars, en het Zorginstituut over de formalisering van de functie (welke taken en verantwoordelijkheden hebben verloskundigen in cliëntgebonden én overstijgende taken en hoeveel tijdsinspanning vraagt dat), de financiële normen (de bekostiging van zorg door zorgverzekeraars) en kwaliteitsborging. 

Waarom is er een onderzoek nodig? 

Het laatste onderzoek naar het BTP is tien jaar oud en de inhoud van ons vak is sinds die tijd veranderd. Om de belangen van (klinisch) verloskundigen goed te kunnen behartigen, hebben we kennis nodig van de huidige taken, tijdsbesteding en de kosten van een verloskundigenpraktijk. Daarnaast zijn de uitkomsten van het BPT-onderzoek belangrijk voor het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat start na de zomer en de herziening van het beroepsprofiel van de verloskundige.  

Meedoen is belangrijk voor hele beroepsgroep 

We beseffen goed dat we veel van verloskundigen vragen. Toch willen we benadrukken dat het belangrijk is voor jezelf en de hele beroepsgroep om mee te doen met het onderzoek. Want alleen met actuele en betrouwbare informatie, dat een realistische weergave van de dagelijkse praktijk is, kunnen we jullie belangen goed behartigen. 

Vragen? 

Heb je vragen over het onderzoek naar het basistakenpakket en de praktijkkosten? Stel deze dan via mijnKNOV aan de Helpdesk. Met vragen over het gebruik van de SOFY-tool kun je contact opnemen met Joris Laureys van KPMG via laureys.joris@kpmg.nl of 06 570 471 32. 

Meer informatie over ons onderzoek