Nieuwsbericht

26 juni 2023

Donderdag 8 juni was de allereerste editie van de ‘Dag voor de Zorgverzekeraars’. Het was een geslaagde dag waarbij we de zorgverzekeraars, de NZA en ZN ontvangen hebben in de Domus Medica in Utrecht en hen een inkijkje hebben gegeven in de werkzaamheden van de KNOV. Samen zijn we het gesprek aangegaan over actuele thema’s in de geboortezorg. 

De Dag begon met een openingswoord door Marieke Smith, voorzitter KNOV-bestuur. Zij vertelde over de werkzaamheden van de KNOV, nu en 125 jaar geleden, de uitdagingen en vraagstukken die er liggen binnen de geboortezorg en de rol die de KNOV en het bestuur hierin spelen. Hierna volgde een lezing over ‘Watchful attendance’ door Ank de Jonge, hoogleraar verloskundige wetenschap. Als belangrijkste boodschap gaf zij mee dat continuïteit van zorgverlener, het inspelen op de wensen en behoeften van de cliënt en het soms ook ‘niets doen' waardevolle zorg is. Als voorbeeld haalde zij het inleiden van een zwangerschap bij 41 weken aan, waar veel nadelen aan verbonden zijn, zo is uit onderzoek gebleken. Ook hier zou het ‘afwachten en niets’ doen betere resultaten opleveren. 

Ook directeur Job Paulus sprak een woordje. Hij vertelde over de structuur van het KNOV-bureau en de focuspunten voor de toekomst, waarbij het doel in alle gevallen is: optimale ondersteuning voor de verloskundigen. De KNOV wil proactief- en reactief onderwerpen oppakken​ en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geboortezorg​. We willen onze leden verbinden en ervoor zorgen dat zij trots zijn op hun vak. 

Daarna was het tijd voor themarondes waarbij de aanwezigen konden kiezen uit twee deelsessies: Kwaliteit & Wetenschap en Innovatie en ICT. De eerstgenoemde werd verzorgd door senior programmamanager Imara Wilsens waarbij de vraag ‘Hoe ontwikkelen we kwaliteitsdocumenten vanuit fysiologische paradigma’ centraal stond. “Baat het niet dan schaadt het altijd” was één van de uitspraken die hierbij gedaan werd. 

Bob Radder, senior programmamanager Innovatie en ICT sprak over primaire en secundaire gegevensuitwisseling. Waarbij de macht van de softwareleveranciers ter sprake kwam. Wat kan technologie en E-health betekenen voor de eerste lijn? 

Caroline Kooij, verloskundige en natuurwetenschapper, kreeg daarna het woord om alle aanwezigen een indruk te geven van het werk van een verloskundige door hen mee te nemen in 48 uur uit het leven van een verloskundige. Dit gaf een duidelijk beeld van alle mooie en lastige aspecten waar men in het werkveld mee te maken krijgt. 

Na een heerlijke lunch in het zonnetje waren er weer twee deelsessies: Duurzame inzetbaarheid door senior programmamanager Gerrit van Deutekom en Bekostiging en Contractering door Thierry van den Heuvel. Gerrit vertelde over het onderwijs, de stageproblematiek en de rol die verzekeraars daarin kunnen vervullen. Ook kwamen de kwaliteitsregisters ter sprake waarbij input werd opgehaald voor eventuele verbetering. Daarnaast was er een interessante discussie gaande over enerzijds duurzame inzetbaarheid en anderzijds de capaciteit en continuïteit van zorg in een wereld van schaarste. De deelsessie aangaande bekostiging en contractering was een interactie sessie waarbij de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over wat er beter kan in de financiering, bekostiging en contractering. Vooral de samenwerking kwam daarbij aan bod, want dat is nog niet overal uitgekristalliseerd. Zorg dat je kunt samenwerken en daarmee Passende zorg kunt realiseren. 

De dag werd afgesloten met een terugblik op de dag en een gezellige borrel waarbij de tendens vooral was dat deze dag voor herhaling vatbaar is en dat we vooral nieuwsgierig moeten blijven naar elkaar waarbij openheid en transparantie belangrijke waarden zijn.