Nieuwsbericht

19 juni 2024

Donderdag 6 juni kwamen zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) bij de KNOV op bezoek. Wij praatten hen tijdens de derde Middag van de Zorgverzekeraars bij over de ontwikkelingen in het veld en onze activiteiten vanuit de KNOV. En we gingen met het hen in gesprek over passende, waardegedreven zorg en het kwaliteitsregister. 
 

"Wij vinden het belangrijk om jullie mee te nemen in de ontwikkelingen in het veld en wat wij als beroepsvereniging doen." Zo opende Marieke Smith de Middag van de Zorgverzekeraars op donderdag 6 juni. Op de agenda van alweer de derde bijeenkomst die we speciaal voor zorgverzekeraars en andere stakeholders organiseren, stonden onder andere de onderwerpen 

  • passende geboortezorg; 
  • waardegedreven kwaliteitsregister.

Passende geboortezorg 

"Passende zorg: hoe voorkomen we dat dit een holle term wordt? Wat betekent passende zorg nu echt en welke consequenties heeft dit voor ieders dagelijkse praktijk?", vroeg senior programma coördinator en plaatsvervangend directeur Wilma van Driel aan de aanwezigen. "En betekenen ze voor ons hetzelfde als voor jullie zorginkopers en beleidsmakers?" Aan de hand van praktijkvoorbeelden volgende een geanimeerd en open gesprek en verkende we verschillende invalshoeken rondom passende zorg. Onder andere over de invloed van passende zorg op de keuzevrijheid van de cliënt en het aanbod van verloskundigen. En hoe we hier als maatschappij mee omgaan en welke (financiële) consequenties dit heeft. 

Waardegedreven kwaliteitsregister

Zorgverzekeraars hebben de taak om zorg van goede kwaliteit in te kopen en zien het Kwaliteitsregister als middel om dit te toetsen. Projectleider Anne Smits houdt zich bezig met het herzien van het register. "Voor wie is het Kwaliteitsregister eigenlijk bedoeld?", vroeg zij aan de aanwezigen. "En stimuleren wij met het Kwaliteitsregister wel het goede?" Er werd uitgebreid gediscussieerd over het doel van het register, over het gevoel van verloskundigen dat zij ‘punten moeten  sprokkelen’ en het borgen van kwaliteit. 

Bevalling oefenen

In de pauze en bij de borrel konden de aanwezigen zelf ervaren hoe het is om verloskundige te zijn. Veel dank aan Academie Verloskundige Maastricht voor het uitlenen van de fantoompoppen en Gerjanne Vrielink en Quinty Spits voor het begeleiden van de ‘bevallingen’. 

Waarom doen we dit? 

Tijdens de Middag van de Zorgverzekeraars nemen we onze stakeholders mee in de lopende zaken bij de KNOV en de ontwikkelingen in het veld. Door onze activiteiten, uitdagingen en kansen open te bespreken, betrekken we hen bij onze plannen en versterken we de onderlinge relatie. We vragen hen mee te denken en dat zorgt voor een brede en scherpe kijk op zaken. Het draagt ook bij aan wederzijds begrip én vertrouwen. Per slot van rekening hebben we elkaar nodig om onze (gezamenlijke) doelen te realiseren.