Nieuwsbericht

30 april 2024

Vanaf maandag 29 april kunnen Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) subsidie aanvragen om de kwaliteit en samenwerking verder te versterken. ZonMw organiseert op donderdag 16 mei een digitale informatiebijeenkomst waarin ze vragen over de subsidieoproep beantwoorden.

Wat is het VSV basiskader ook alweer? 

Onder leiding van de Federatie van VSV’s en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een basiskader opgesteld. In het basiskader, voortkomend uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, staan de vier meest belangrijke verantwoordelijkheden en taken van een VSV omschreven: 

  • Samenwerking & organisatie
  • Multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking 
  • Communicatie & informatie 
  • Kwaliteitsfocus & cyclus 

Deze verantwoordelijkheden worden in dit subsidieprogramma ‘bouwstenen’ genoemd.  

Kansen voor verloskundigen 

Met de subsidiemiddelen kan bijvoorbeeld worden ingezet op gelijkwaardige besluitvorming in het VSV, verbetering van de gezamenlijke PDCA-cyclus en/of het belonen van bepaalde taken waar nu geen beloning tegenover staat. Het biedt de mogelijkheid om de samenwerking in de regio op een goede manier te versterken. Aanvragen gaan in gezamenlijkheid van het hele VSV. Je hebt hier als verloskundige een belangrijke stem in als één van de pijlers van het VSV. 

Webinar over subsidieoproep 

ZonMW organiseert op donderdag 16 mei van 16.00 tot 17.30 uur een digitale bijeenkomst waarin de subsidieoproep wordt toegelicht. Je krijgt uitleg over de aanvraagprocedure en de mogelijke ondersteuning.  

Meer informatie en aanmelden 

Doe inspiratie op en deel goede voorbeelden – gebruik het VEVO-platform 

Het is zonde als alle regio’s opnieuw het wiel moeten uitvinden. Dat is ook niet nodig. Via de regiovertegenwoordigers is het digitale VEVO-platform beschikbaar om voorstellen vanuit het VSV te delen (ter inspiratie), vragen te stellen (collegiaal meedenken) of wellicht zelfs breder ontwikkelingen op te pakken dan het huidige VSV (bijvoorbeeld voor het samenvoegen van VSV’s). Als KNOV faciliteren wij dit graag. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met qspits@knov.nl

Wat is de deadline? 

De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming van de subsidieaanvragen plaats en eind 2024 kunnen de projecten van start. Het programma loopt tot eind 2026. 

Vragen over het VSV-basiskader? 

Ben je lid van de KNOV en heb je vragen over het basiskader? Stuur je vraag dan naar onze Helpdesk

Meer informatie over de ZonMw-subsidie 

Meer lezen over het VSV-basiskader