Nieuwsbericht

06 september 2022

Het verloskundige vak is continu in ontwikkeling en nieuwe inzichten over kwaliteit van zorg komen en gaan. Om met elkaar waardegedreven zorg naar een hoger niveau te brengen, start KNOV in september met het project ‘Implementatie kwaliteit verloskunde in de regio’.

Binnen het project worden manieren onderzocht om in de verloskundigenpraktijk een verbetercyclus in te richten en in te bedden in de moderne praktijk. Het doel van het project is om een praktische toolkit op te leveren waarmee eerstelijns verloskundigenpraktijken kunnen werken om zo een eigen verbetercyclus op te zetten en te implementeren.

Onderdeel hiervan is regionale en/of landelijke spiegelinformatie (leren) interpreteren om verbeterkansen te signaleren die kwaliteit van zorg ten goede komen. Met elkaar bepalen we welke indicatoren (klinisch, PREM, PROM) hierbij passen, zodat we kunnen onderbouwen welke interventies van toegevoegde waarde zijn op zorgverlening aan zwangeren. Daarmee draagt het project concreet bij aan de doelstellingen van ‘De Verloskundige in 2030’.

Hoe we aan de slag gaan

In werkgroepverband onderzoeken we de randvoorwaarden voor opzetten van verbetercycli, vormen we een stappenplan, bepalen we hoe en welke resultaten we kunnen meten en maken we een eerste versie van een toolkit. Die wordt vervolgens stapsgewijs in de regio’s getest en op basis van feedback gaandeweg doorontwikkeld naar een definitieve en implementeerbare versie. Dit alles leidt ertoe dat in augustus 2023 een praktische methodiek staat, waarmee we van a-z handvatten bieden om met (continue) verbetercycli te gaan werken.

Enthousiast?

  • Wil je deelnemen aan de werkgroep? Lees hier meer.
  • Wil je meer informatie over dit project? Neem contact op met Annemiek van Rheenen, projectleider, via kwaliteit@knov.nl of 06-2982 5181 (maandag/ dinsdag).