Oproep

10 oktober 2022

Zie jij overal verbeteringen, maar weet je niet altijd even goed draagvlak te creëren om ze door te voeren? Dan zoeken we jou! Voor het project ‘Implementatie kwaliteit verloskunde in de regio’ vormen we een werkgroep.

In werkgroepverband onderzoeken we de randvoorwaarden voor opzetten van verbetercycli, vormen we een stappenplan, bepalen we hoe en welke resultaten we kunnen meten en maken we een eerste versie van een toolkit. Die wordt vervolgens stapsgewijs in de regio’s getest en op basis van feedback gaandeweg doorontwikkeld naar een definitieve en implementeerbare versie. Dit alles leidt ertoe dat in augustus 2023 een praktische methodiek staat, waarmee we van a-z handvatten bieden om met (continue) verbetercycli te gaan werken.

De geschatte tijdsbesteding voor deze werkgroep zal gemiddeld 2 uur bedragen in de maanden oktober 2022 t/m juli 2023. Voor deelname aan de werkgroep staat een vacatievergoeding tegenover van € 41,25 per uur.

Meld je aan bij Projectleider Annemiek van Rheenen vóór 1 oktober via kwaliteit@knov.nl.