Nieuwsbericht

14 maart 2023

In het project ‘Implementatie kwaliteit van verloskundige zorg in de regio’ onderzoeken we wat er nodig is om in de eerstelijn te kunnen gaan werken met een PDCA-verbetercyclus*. Vanaf deze maand gaan drie pilotregio’s op verschillende thema’s hiermee aan de slag. Het resultaat van de pilots zal een praktische toolkit zijn waarmee iedere eerstelijns verloskundigenpraktijk een verbetercyclus kan doorlopen. In dit bericht introduceren we de pilotregio’s en geven we een korte update over het project.  

* Plan Do Check Act is een manier om via een gestructureerde methode een verbetercyclus te doorlopen. Hierbij wordt inhoudelijke kennis gecombineerd met data om te kunnen bepalen of iets echt een verbetering is of slechts een verbetering lijkt. Door de cyclus te herhalen, wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van kwaliteit (van zorg en processen).   

Drie pilotregio’s, drie onderwerpen   

In de pilotregio’s toetsen en doorlopen we onderwerpen die concreet bijdragen aan een gestructureerde aanpak van een verbetercyclus. Door ‘verbeteren’ op de werkagenda te zetten en terug te laten komen, is er doorlopend aandacht voor kwaliteit van zorg. Onderbuikgevoel wordt zo tastbaar en concreet, waardoor op basis van feiten beslissingen kunnen worden genomen. En gesprekken met verzekeraars kunnen worden gevoerd. Iedere pilotregio gaat met een eigen onderwerp van start:  

  • Vivre in Alphen a/d Rijn en omgeving. Hoe kunnen verloskundigen binnen Vivre gerichter communiceren met zwangere vrouwen rondom bepaalde contactmomenten tijdens de zwangerschap? Het uitgangspunt ​​is om meer inhoudelijk en kwalitatieve contactmomenten te hebben. Samen met Vivre nemen we de data onder de loep en aan de hand van bepaalde tools onderzoeken we welke oplossingen er zijn. Die gaan we vervolgens toetsen in de praktijk. Wanneer blijkt dat het naar tevredenheid van de praktijk en de zwangeren werkt, wordt de oplossing breder geïmplementeerd.   

  • Verve in regio Rijnmond wil de verbetercyclus inzetten rondom de eerstelijns geboortekamers die in de regio beschikbaar zijn. In de eerstelijns geboortekamers werkt de verloskundige met de kraamzorg in plaats van een obstetrieverpleegkundige zoals bij poliklinisch bevallen. Achtergrond: de geboortekamers zijn er gekomen door een capaciteitsprobleem in het ziekenhuis.
    In deze PDCA-cyclus wordt gekeken naar het standaardiseren van een checklist die verloskundigen kunnen gebruiken om te voorkomen dat zwangeren durante partu worden doorverwezen naar de tweedelijn. Er wordt bekeken welke zwangeren naar waarschijnlijkheid succesvol zullen bevallen in een geboortekamer. Maar ook welke acties een verloskundige tijdens de bevalling kan ondernemen om in de eerstelijn te blijven. Denk aan het belang van continue begeleiding en het aanreiken van mogelijkheden zoals in bad gaan, breken van vliezen, lachgas toedienen, etcetera.

  • EEVA in Amsterdam. Hoe kan spiegelinformatie worden ingezet om een verbetercyclus te starten en te monitoren? Data is in de Plan- en Check-fase van de PDCA een zeer belangrijk instrument en daarom zetten we in deze pilot centraal hoe spiegelinformatie kan worden ingezet om een verbetercyclus te starten en te monitoren. We kijken naar data ophalen, lezen/ interpreteren en nemen de randvoorwaarden door die bijdragen aan succesvolle (regionale) spiegelbijeenkomsten. In de toolkit krijgt dit speciale aandacht. 

Resultaat: praktische toolkit  

De uitkomst van de verschillende pilots bieden we aan in een praktische toolkit, voor verschillende kennisniveaus. De werkgroep, bestaande uit eerstelijns verloskundigen, heeft het kennisniveau van verloskundigen met betrekking tot een PDCA in kaart gebracht. Zoals het voor een allereerste keer opstarten van een cyclus, tot aan de behoeften van de meer geroutineerde praktijken die al ervaring met het onderwerp hebben. Zo is straks met deze toolkit iedere eerstelijns verloskundigenpraktijk in staat om een verbetercyclus te doorlopen. En bovendien interessant voor zowel individuele verloskundigen als voor zorggroepen en/of coöperaties die in de regio met elkaar de ambitie hebben om kwaliteit van zorg te verbeteren.    

Looptijd 

De looptijd van de pilots is van maart tot en met mei. In juni en juli wordt de toolkit definitief vormgegeven en rond augustus/ september wordt deze officieel opgeleverd.  

Vragen 

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn dan kan contact opgenomen worden met Annemiek van Rheenen, projectleider, via avanrheenen@knov.nl of 06-2982 5181.   

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.