Nieuwsbericht

24 mei 2022

In een eerder bericht over het  implementatieproces van de toediening van vitamine K IM lieten we jullie weten dat de KNOV en de NVK een brief hadden geschreven aan het ministerie van VWS, met de mededeling dat geen van beide partijen verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor landelijke implementatie. 

Deze brief heeft ertoe geleid dat het ministerie van VWS heeft besloten zelf de regie en verantwoordelijkheid op zich te nemen voor landelijke implementatie van het nieuwe vitamine K beleid. De verwachting is dat VWS in september zal starten met het realiseren van het implementatierapport van het RIVM en daarvoor een werkgroep bijeen zal roepen waar ook de KNOV aan deelneemt.

Binnen de KNOV is een projectleider aangesteld die de belangen van de leden in kaart brengt, en samen met de interne KNOV collega’s zal bijdragen aan het behartigen van deze belangen binnen het proces van implementatie. Een van de belangrijkste zaken voor verloskundigen is dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan die zijn beschreven in het implementatie rapport van het RIVM.