Nieuwsbericht

29 februari 2024

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen, die over preventie gaat, ziet af van de beoogde invoeringsdatum (januari 2025) voor het intramusculair toedieningsbeleid (‘prikken’) van vitamine K bij pasgeborenen.  

De KNOV is erg blij met deze beslissing aangezien wij op 16 januari jl. bij VWS hebben aangegeven niet achter de invoering te staan. De redenen hiervoor zijn terug te lezen in ons nieuwsbericht van 23 januari 2024.Deze kan je ook meenemen indien er vragen komen in het VSV. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit besluit vragen oproept bij zwangeren. Het is goed om te weten dat het gaat om een advies van de gezondheidsraad uit 2017. Inmiddels weten we wat de wensen van ouders hierover zijn. Velen gaven aan het niet fijn te vinden om hun kind meteen na de geboorte te laten prikken.  

We kijken als verloskundige breder naar een gezonde start voor moeder en kind. Van de meer dan 160.000 kinderen heeft slechts een zeer klein gedeelte baat bij vitamine K toediening. Dit wordt door zowel vrouwen als verloskundigen als zeer ingrijpend ervaren. Helemaal als het alternatief net zo goed en minder ingrijpend is.  

Het advies is gewoon doorgaan met druppelen. Wij als verloskundigen zullen ouders hierbij blijven ondersteunen.  

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met wvandriel@knov.nl