Nieuwsbericht

18 juni 2024

Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) heeft de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie (herbruikbare) medische hulpmiddelen gepubliceerd. Deze richtlijn geeft advies voor medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg. De herziene SRI-richtlijn nemen wij waar mogelijk mee in de herziening van onze richtlijn Hygiëne en infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. 


Verloskundigenpraktijken werken volgens de richtlijn Hygiëne en infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk (2018). Samen met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) zijn wij een traject gestart om deze richtlijn te herzien. De herziene SRI- richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie (herbruikbare) medische hulpmiddelen (2024) nemen waar mogelijk hierin mee. 

Richtlijn SRI-richtlijn

De SRI-richtlijnmodules richten zich op het gehele proces van reiniging, desinfectie en sterilisatie. Ze dienen als infectiepreventiemaatregel voor zowel de patiënt als de medewerker die in contact komt met medische hulpmiddelen. Het gaat om instrumentarium en apparatuur volgens de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen.  

De richtlijn betreft de herziening van de volgende WIP richtlijnen: 

 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie-beleid (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie van medische hulpmiddelen: hergebruik (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie (VWT) 
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie (REV) 
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie oogheelkundig instrumentarium (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-anesthesie (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Reiniging & Desinfectie: validatie (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Bewaren gebruikt instrumentarium (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Opslag steriele materialen (REV/VWT) 
 • WIP-Richtlijn Onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur (ZKH) 
 • WIP-richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur (ZKH) 

Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen. 

De beoogde gebruikers van de richtlijn betreffen al diegenen die betrokken zijn bij het opstellen van beleid omtrent reiniging, desinfectie en sterilisatie van (herbruikbare) medische hulpmiddelen in zorginstellingen en thuiszorg. 

Bekijk de SRI-richtlijn