Nieuwsbericht

26 maart 2024

FBZ is de vakbond voor klinisch verloskundigen en andere beroepen in loondienst van het ziekenhuis. De KNOV is vertegenwoordigd in de FBZ voor de klinisch verloskundige leden. FBZ ondersteunt klinisch verloskundige leden bij de randvoorwaarden in hun werk. Zij onderhandelt onder andere over collectieve arbeidsvoorwaarden in de zorgcao’s en bieden rechtshulp aan klinisch verloskundigen die arbeidsrechtelijke vragen hebben.

Jaarlijks brengen zij een jaarverslag uit. In het recent uitgebrachte jaarverslag van de Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ) lees je wat FBZ in 2023 bereikt heeft.

Acties in 2024

Ook in 2024 behartigt FBZ de belangen van o.a. de klinisch verloskundige leden in cao-onderhandelingen. Indien hierover gestemd kan worden, zal hiervoor een unieke stemlink gedeeld worden. Ook bestaat FBZ dit jaar vijftig jaar en daarom organiseert zij een aantal dialoogsessies over de toekomst van zorg. Klinisch verloskundigen zijn gevraagd hierover mee te denken.

Meer informatie