Nieuwsbericht

09 september 2023

Gisteren was verloskundige Caroline Kooij al te zien in een reportage van Goedemorgen Nederland (kijk vanaf 5:48 min) waarin zij, in lijn met de insteek van de KNOV, pleit voor meer tijd voor de zwangere. Vandaag, op de Dag van de Geboorte, leggen we graag uit waarom de KNOV zich hier hard voor maakt.

Verloskundigen zijn het vertrouwde gezicht en eerste aanspreekpunt voor zwangeren. Als we de zorg voor vrouwen en een kansrijke start voor ieder kind en gezin willen verbeteren, dan is het van groot belang dat verloskundigen meer tijd kunnen doorbrengen met de zwangere. Caroline legt de meerwaarde hiervan heel helder uit.

De tijd die een verloskundige kan doorbrengen met een zwangere is van invloed op de uitkomsten in de geboortezorg. Meer tijd voor de cliënt en continue zorgverlening door de verloskundige leidt tot beter uitkomsten, minder interventies en lagere kosten. Om deze reden is het relevant en hoog tijd dat er eens goed wordt gekeken naar het aantal verloskundigen per zwangere in Nederland. Want helaas is het aantal zwangere vrouwen per verloskundige in Nederland zeer hoog, evenals de werkdruk. Verloskundigen begeleiden in Nederland ongeveer 75% van de bevallingen thuis en in het ziekenhuis. Verloskundigen hebben weinig tijd om de zorg te leveren die de zwangere vrouw nodig heeft. 

Er is internationaal onderzoek dat laat zien hoeveel tijd elke verloskundige heeft voor de begeleiding van een zwangere. De laatste telling is uit 2020, en gebaseerd op 16 landen. Nederland staat op een lage plaats. Plek 13 van de 16 met 25,74 verloskundigen per 1.000 levendgeborenen. Gemiddeld komt het neer op 36,45 verloskundigen per 1.000 levendgeborenen. De top drie (IJsland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland) hebben ongeveer twee keer zoveel verloskundigen dan in Nederland.

>> Bekijk meer informatie in de KNOV Infographic ‘Meer tijd voor de zwangere is essentieel voor een goede basis’

KNOV-voorzitter Marieke Smith: “In de kanteling naar preventie en passende zorg, kunnen verloskundigen een nog belangrijker rol spelen door continuïteit van zorg te leveren. Laat de Nationale Dag van de Geboorte op 9 september 2023 de aftrap zijn van betere geboortezorg door een erkenning van het belang van tijdsinvestering in vrouwenzorg”.

Voor meer informatie neem contact op met info@knov.nl of voor pers: 06 58 06 51 63.