Nieuwsbericht

25 februari 2021

Vorig jaar informeerden we je over de onderschrijving van ambitie PGO on Air. Het programma PGO on Air bevindt zich nu in fase 2, de uitvoeringsfase.

Steeds meer verloskundigen krijgen te maken met een PGO bijvoorbeeld binnen het programma Babyconnect. In oktober 2020 is een onderzoek uitgevoerd onder verloskundigen naar hoe zij aankijken tegen PGO's. Uit dit onderzoek bleek dat verloskundigen overwegend positief waren. De groep die twijfels had, had vragen over de veiligheid van PGO’s en in hoeverre cliënten goed om kunnen gaan met PGO’s. Deze onderzoeksuitkomsten worden gebruikt als input voor de communicatiestrategie van PGO on Air voor de introductie van PGO's en de informatie(voorziening) richting zorgverleners.

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of een website waarin de cliënt zelf gezondheidsgegevens kan verzamelen, beheren en delen. Denk aan het type bloedgroep, de vaccinaties en de medicijnen die gebruikt worden, maar ook de medische gegevens van de cliënt.

In de toekomst bieden PGO’s cliënten de mogelijkheid om:
- (medische) gegevens van verschillende zorgverleners te verzamelen en bij te houden,
- (medische) gegevens te delen met andere zorgverleners,
- persoonlijke gezondheidsgegevens, ook uit apps en wearables, toe te voegen,
- een koppeling te maken tussen al deze gegevens om zo actief te werken aan hun gezondheid, zelf of samen met de zorgverlener(s). 

Hoe veilig is een PGO?

Om medische gegevens te kunnen versturen van een huisarts, apotheek of ziekenhuis naar een PGO (en andersom), is een veilige en betrouwbare verbinding nodig. MedMij zorgt dat gegevens veilig uitgewisseld kunnen worden. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Als je het MedMij-label ziet bij een website, app of PGO, dan weet je dat de gegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Zij voldoen dan aan strenge beveiligingsmaatregelen voor gegevensuitwisseling.

Waar zet de KNOV zich voor in?

De KNOV vindt het belangrijk dat de informatievoorziening/producten die ontwikkeld worden aansluit bij de wensen van de verloskundigen, zodat het hen helpt te werken met PGO's (samen met de cliënt). Denk hierbij aan tools en informatie hoe je als verloskundige kunt omgaan met een cliënt die gebruik maakt van een PGO; wat moet je dan als verloskundige kennen en kunnen?

Meer informatie over PGO in de geboortezorg

PGO's en de ontwikkelingen volgen? Dat kan via deze website.