Nieuwsbericht

14 juli 2022

Welke zorg kun je allemaal leveren vanuit een verloskundigenpraktijk of -centrum door een verloskundige of andere discipline? De werkgroep 'geboortecentrum van de toekomst' heeft in drie tabellen de inhoudelijke zorg vanuit een verloskundigenpraktijk of centrum (geboortecentrum/vrouwencentrum/verloskundigenpost en/of combinaties/variaties hierop) inzichtelijk gemaakt. Hierbij is het onderscheid gemaakt in de zorg die geleverd wordt op basis van het beroepsprofiel van een verloskundige (tabel 1), de samenwerking met een huisarts, GGD of tweede lijn (tabel 2) en zorg die geleverd wordt door externe ketenpartners (tabel 3). 

Door de mogelijke zorg vanuit een verloskundigenpraktijk of -centrum inzichtelijk te maken wordt er ingespeeld op landelijke ontwikkelingen waaronder het capaciteitsprobleem, concentratie van acute zorg, juiste zorg op de juiste plek, betaalbare zorg en integrale geboortezorg.

Heb je aanvullingen of feedback op de tabellen dan horen wij dit graag. Mocht je voorbeelddocumenten hebben die passen bij de vorm van zorg, dan ontvangen wij deze ook graag ter inspiratie voor andere regio's. Graag mailen naar: geboortecentrum@knov.nl.