Nieuwsbericht

18 juli 2023

In de eerste week van juli stonden weer verschillende werkbezoeken aan inspirerende centra rondom vrouwenzorg en geboortezorg gepland. Leden van de werkgroep Geboortecentrum van de toekomst, een aantal KNOV-leden en enkele medewerkers van het bureau van de KNOV, gingen op bezoek en lieten zich inspireren.  

Vrouwencentrum LEIN - Oud-Beijerland 

Marjolein Maas, ook eigenaresse van LEIN Son en Breugel, is samen met de verloskundigenpraktijk van Oud-Beijerland de initiatiefneemster van het vrouwencentrum LEIN.

Er is een breed aanbod van zorgprofessionals; medisch, paramedisch en complementaire zorg. Samen onder één dak, allen gericht op de gezondheid van de vrouw. Er is brede aandacht voor preventieve zorg waarin ingespeeld wordt op verschillende life-events zoals zwangerschap, bevallen, seksualiteit en de overgang. 

De verloskundigenpraktijk is een onderdeel van het zorgaanbod en zij merken dat er al mooie (samenwerkings)initiatieven zijn ontstaan door de vestiging binnen LEIN vrouwenzorg.  

Verloskundigenpost VeRVe - Schiedam 

Coöperatie Verve (Verbond Rijnmondse Verloskundigen) heeft in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en Vlietland in april de eerste verloskundigenpost in Nederland geopend. Iris Lensveld, voorzitter van VerVe, vertelde ons via een presentatie meer over de aanleiding, organisatie en de cijfers tot nu toe.  
De verloskundigenpost is een triagecentrum waar vrouwen terecht kunnen bij eerstelijns spoedklachten tijdens de zwangerschap, zoals bloedverlies en minder leven voelen. Naast deze eerstelijns spoedklachten bieden zij ook consulten aan die meer diagnostiek vragen en voorheen in de tweede lijn plaatsvonden zoals recidiverend bloedverlies, hypertensie, hyperemesis, cholestase, dubieus gebroken vliezen. Juist de combinatie tussen verplaatste eerstelijns spoed en substitutie van tweedelijns consulten maakt de post interessant.  

Zwangere vrouwen met acute klachten melden zich eerst bij hun eigen verloskundige en worden dan gezien door een verloskundige die dienst heeft op de post. In veel gevallen blijkt er niets aan de hand te zijn en kunnen vrouwen met een gerust hart weer naar huis. Blijkt er meer medisch onderzoek noodzakelijk, dan kan er laagdrempelig contact gelegd worden met de dienstdoende gynaecoloog en indien nodig direct doorverwezen worden naar het ziekenhuis. 

Die triage gaat via de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV), waar alle geboortezorgmedewerkers uit de regio mee werken. Bernice Engeltjes en Corlijn van Dijk gaven een presentatie over de werkwijze van de NTV om meer inzicht te krijgen in de triagering binnen de verloskundigenpost.  

De verloskundigenpost is ondergebracht in de oude verloskamers van het Vlietlandziekenhuis. De post wordt bemand door de verloskundigen van de verschillende praktijken in de regio. 

De bekostiging gaat op dit moment via transitiegelden vanuit het ziekenhuis na het sluiten van de aucute verloskunde op een van de locaties.  

Het Vlie - Noordoostpolder 

Wilma Koch is projectleider voor het nieuw te bouwen centrum in de Noordoostpolder. Binnen dit centrum hebben 9 zorgpartijen hun krachten gebundeld. Samen willen zij een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling neerzetten voor de regio Noordelijk Flevoland.  

Intensief samenwerken door de zorgpartners is van groot belang om de komende jaren goede zorg te kunnen blijven verlenen in de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Korte lijnen, snelle afstemming, doorverwijzing waar nodig en voor de gebruiker prettig geregelde afspraken. Het gebouw moet de gezamenlijke visie op alle mogelijke manieren ondersteunen en faciliteren. 

Op dit moment is zorg van - 9 maanden tot 18 jaar nog niet opgenomen binnen het zorgaanbod, maar mogelijk zou geboortezorg ook heel passend zijn binnen het centrum.