Nieuwsbericht

20 juni 2023

Op woensdag 14 juni bracht een aantal leden van de werkgroep Geboortecentrum van de toekomst een bezoek aan inspirerende centra rondom vrouwenzorg en geboortezorg. 

De Geboortepraktijk - Kontich, België 

Eigenaresse en vroedvrouw Leentje van Dijck nam zo’n 2,5 jaar geleden het initiatief om De Geboortepraktijk op te zetten. Vrouwen die hier onder controle zijn kunnen thuis, poliklinisch of in de geboorteCOCON bevallen. De geboorteCOCON is een geboortecentrum, gesitueerd achterin het gebouw van de praktijk.  
De inrichting en sfeer van de praktijk en het geboortecentrum is zeer verrassend te noemen. Alle faciliteiten om een fysiologische geboorte te ondersteunen zijn aanwezig.  

De Geboortepraktijk begeleidt jaarlijks zo’n 120 partussen (thuis, poliklinisch of in de COCON), het verwijzingspercentage lag vorig jaar op 20%. De kracht bij De Geboortepraktijk zit hem in tijd, rust, vertrouwen en persoonlijke zorg waarbij het empoweren van de vrouw en haar partner centraal staat. Dit start al bij de (uitgebreide) prenatale controles en de cursussen welke vrouwen tegen betaling kunnen volgen. Bij een partus thuis of in de COCON zijn altijd twee vroedvrouwen aanwezig. Al met al een inspirerend bezoek aan De Geboortepraktijk en de geboorteCOCON. 

Karmenta - Schijndel 

Karmenta is een specialistische praktijk voor gyneacologie en urologie. Liesanne Bouwma, gynaecoloog, zette vier jaar geleden het zelfstandige behandelcentrum op met daarbij een eigen OK-complex. In de praktijk komen vrouwen met uiteenlopende vragen op het gebied van gyneacologie. Sinds kort komt deze zorg ook in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.  

Het voordeel van de praktijk is dat er geen wachtlijsten zijn en vrouwen hebben altijd contact met hun eigen gynaecoloog. Een team van specialisten kijkt samen naar waar de behoefte ligt van de vrouw en welke zorgvraag daarbij hoort. Ondanks dat niet alles vanuit deze praktijk te vertalen is naar de eerste lijn was dit een zeer inspirerend bezoek. Het is een mooi voorbeeld van multidisiplinair en holistisch werken met continuïteit van zorgverlener. Het is interessant om te horen hoe een zelfstandig behandelcentrum kan worden opgezet en waar mogelijkheden liggen voor de verloskundige in samenwerking met een specialist.    

Wil je ook inspiratie opdoen bij andere centra? 

Ga dan de volgende keer mee! Je kunt je nog aanmelden voor (een van) de volgende werkbezoeken:  

  • 3 juli - 12.00-14.00 - LEIN - vrouwencentrum, Oud-Beijerland   

  • 3 juli - 14.30-16.30 - VeRVe – verloskundigenpost, Schiedam  

  • 5 juli - 19.30 - 21.00 - Het Vlie / Medrie (online), nieuw te bouwen gezondheidscentrum  

Meer informatie vind je in het nieuwsbericht Werkbezoeken inspirerende centra: inschrijving gestart

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.