Nieuwsbericht

28 juni 2022
Nieuwe online cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ beschikbaar

Verloskundigen zijn nauw betrokken bij de zwangerschap en de fase van voorbereiding op ouderschap. Soms horen of zien zij dingen waardoor ze zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de moeder en haar kind. Zijn die zorgen terecht? En wat moet je dan doen? In de nieuwe cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ wordt uitgelegd hoe je kwetsbare en onveilige situaties kunt signaleren en bespreken, hoe je ouders kunt ondersteunen en hoe je bij blijvende zorgen kunt handelen volgens de stappen van de KNOV-meldcode.

Juist verloskundigen spelen een enorm belangrijke rol in het signaleren van onveilige situaties, omdat zij dat kunnen doen al voordat het kind geboren is. Ook omdat de moeder vanwege de vertrouwensband wellicht vertelt over angsten of zorgen. Als er daadwerkelijk wat aan de hand is,  kunnen de aanstaande moeder en partner al vroeg passende ondersteuning krijgen. Hiermee kan veel narigheid voorkomen worden.

Het herkennen van risicofactoren of signalen van mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld kan heel lastig zijn. En hoe zit het precies met de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als klinisch verloskundige ten opzichte van de gynaecoloog? De nieuwe online cursus ‘Werken met een meldcode voor verloskundigen’ geeft hiervoor handvatten.

De cursus duurt circa 2 uur en is ontwikkeld door Augeo Foundation in samenwerking met de KNOV voor eerstelijns en tweedelijns verloskundigen. Aanmelden kan via deze link.

Augeo Foundation

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.