Nieuwsbericht

23 september 2022

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. Dit is het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet. Hoe deze aanpassingen zich vertalen in de nieuwe bedragen, verschilt per zorgsector en soms ook binnen een zorgsector. De stijging wordt zo snel mogelijk door de NZa verwerkt en de aangepaste tarieven en regels worden zo snel mogelijk gepubliceerd. Bekijk hier de informatiekaart met indexcijfers en tariefaanpassingen per sector in grote lijnen.

In hoeverre deze tariefsaanpassing zich doorvertaalt in hogere declarabele tarieven hangt af van hetgeen in de contracten feitelijk is vastgelegd: wordt in het contract de vergoeding beschreven als "...NZa-max-tarief...", dan zullen de declarabele tarieven automatisch meebewegen. Is er in het contract echter sprake van tarieven "in vaste euro's", dan moeten deze worden aangepast. Wij zullen dit punt meenemen in onze gesprekken met de zorgverzekeraars welke binnenkort gepland staan.