Nieuwsbericht

08 januari 2024

Uit de resultaten van de vragenlijst rond het project Herontwerp training Toetsgroepbegeleider blijkt onder andere dat het proces rond het aanvragen van accreditatie voor Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) niet altijd duidelijk is. De accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister heeft een handige presentatie gemaakt om dit proces inzichtelijk te maken. In het document worden de criteria voor inhoud en uitvoering besproken, evenals een beslisboom en de aanvraagprocedure. Onder MIO vallen Intercollegiale Toetsing Verloskundigen, casuïstiekbespreking, begeleide intervisie en ethische reflectie. 

De presentatie is ook te downloaden op de website van het Kwaliteitsregister en de pagina Methodisch Intercollegiaal overleg

Meer informatie

Heb je vragen over het project Herontwerp training Toetsgroepbegeleider? Neem dan contact op met projectleider Sharon van de Veerdonk, svandeveerdonk@knov.nl

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.