Nieuwsbericht

29 april 2021

De ministerraad heeft op vrijdag 23 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op voordracht van minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Het doel van de wet is het stap voor stap verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. Voor de geboortezorg gaat het hier om digitale gegevensuitwisseling tussen verloskundige en gynaecoloog en tussen geboortezorg en JGZ. Wanneer deze digitale gegevensuitwisselingen wettelijk verplicht worden is op dit moment nog niet bekend, dit volgt uit de zogenoemde Meerjarenagenda Wegiz. Deze Meerjarenagenda moet nog worden geactualiseerd en vastgesteld. Dat een uitwisseling op de Meerjarenagenda staat betekent niet automatisch dat dit uiteindelijk resulteert in een wettelijke verplichting. In de voorbereidingsfase wordt voor uitwisselingen op de Meerjarenagenda nauwkeurig onderzocht of een uitwisseling inderdaad geschikt is voor wettelijke verplichting. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

Het volledige nieuwsbericht vanuit de rijksoverheid over deze nieuwe wet is hier te lezen.