Nieuwsbericht

20 maart 2023

De Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) wil graag meer inzicht krijgen in overtredingen van de Warenwet en/of de WHO Code en kan jouw hulp daar goed bij gebruiken.

Heb je een advertentie of reclame-uiting gezien van een fabrikant van moedermelk vervangende middelen, bijvoorbeeld binnen een gezondheidsinstelling of kinderopvang? Of sponsoring van een training of bijeenkomst? Dit is een overtreding van de Warenwet en/of WHO Code en dat kun je melden bij de Landelijke Borstvoedingsraad.

Via dit formulier kun je de Landelijke Borstvoedingsraad op de hoogte brengen van de overtreding of schending. Deze informatie wordt gebruikt om in gesprekken met stakeholders aandacht te vragen voor schending en het belang van objectieve en onafhankelijke voorlichting en informatie.

Omdat de Landelijke Borstvoedingsraad meldingen alleen verzamelt om een indruk te krijgen van wat er zoal speelt, is het belangrijk dat de (vermeende) overtredingen ook altijd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) worden gemeld. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanspreken van bedrijven die de overtredingen maken. Een melding bij de NVWA doen, kan op hun website. Klik daarbij op 'Doe een melding over levensmiddelen' en kies dan voor 'u bent verkeerd voorgelicht of benadeeld'.

Meer informatie over de WHO code en de KNOV-gedragscode Vervangingsmiddelen voor moedermelk vind je op Vakkennis - KNOV