Nieuwsbericht

14 november 2022

Per 1 januari 2023 wordt het Kwaliteitsregister Basisechoscopie beëindigd zoals eerder geïnformeerd. Als je ingeschreven staat in dit register heb je tot eind dit jaar om je lidmaatschap op te zeggen, je kunt het te veel betaalde bedrag terug krijgen. Hierover ontvang je deze week een mail. Zeg je het lidmaatschap niet op? Dan wordt het automatisch beëindigd per 1 januari 2023.

Goedkeuring ALV 9 september

Eerder hebben we je geïnformeerd over de keuze van de KNOV en de BEN om in 2022 één toekomstbestendig echoregister in te richten. Het huidige Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zoals opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN is de basis voor dit register. Tijdens de ALV 9 september 2022 hebben leden goedkeuring gegeven aan het beëindigen van het huidige register Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV per 1 januari 2023. En er is goedkeuring gegeven aan de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst KNOV-BEN.

Wil je geregistreerd blijven als echoscopiste?

Voor het declareren van echo’s moet je een registratie hebben bij het Kwaliteitsregister Basisechoscopie dat de BEN beheert. Je kunt je hier inschrijven bij de BEN.