Nieuwsbericht

08 januari 2020

Op 1 januari 2020 was het zover: het online Kwaliteitsregister Basisechoscopie ging live. Verloskundig echoscopisten kunnen zich inschrijven in het register en krijgen daarmee erkenning voor hun professionaliteit en hoge standaard van werken. Wat is het belang van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie voor verloskundig echoscopisten en aan welke registratie-eisen moet worden voldaan?

Vertrouwen en kwaliteit

Als verloskundig echoscopist wilt u dat cliënten vertrouwen in u hebben. Wanneer u bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie kunnen cliënten er van op aan dat u professioneel werkt en volgens de geldende standaard werkent. Ook zorgverzekeraars hechten er aan dat verloskundig echoscopisten aantoonbaar werken aan hun kennis en vaardigheden.

U kunt zich inschrijven

Om te kunnen inschrijven, heeft u een BIG-registratie nodig als verloskundige en moet u in het bezit te zijn van een diploma of certificaat basisechoscopie. Heeft u voor 2006 een echoscopie opleiding gedaan, dan moet u ook een logboek inleveren. Dat hoeft niet als u een echoscopie opleiding heeft gevolgd na 2006, want vanaf toen zijn de eindtermen aangepast. Ook zijn er specifieke eisen met betrekking tot de apparatuur waarmee je werkt. En tot slot, wilt u ingeschreven worden én blijven in het Kwaliteitsregister, dan moet u uw kennis en vaardigheden op peil houden door geregelde bij- en nascholing. Wilt u weten wat de eisen en voorwaarden zijn? Kijk dan vanaf 1 januari 2020 op de website van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie en meld u meteen aan.

Met de komst van dit basisechoregister vervalt het ‘oude’ echoregister per april 2020.