Nieuwsbericht

26 maart 2024

KNOV-bestuurslid en klinisch verloskundige Maaike van Rijn is uitgenodigd om op donderdag 28 maart deel te nemen aan de Ronde Tafel Acute Zorg, georganiseerd door de Tweede Kamer-commissie voor VWS. Samen met verschillende experts en belanghebbenden praat zij namens alle verloskundigen mee over de specifieke aandachtspunten voor acute verloskundige zorg. 

Zorgen over sluitingen afdelingen acute verloskunde 

Het aantal locaties voor acute verloskundige zorg in ziekenhuizen is in een korte periode fors afgenomen van 80 naar 72. Wij maken ons zorgen over de positie en houdbaarheid van de eerste lijn en de verloskundigen in het ziekenhuis. Wanneer dit onder druk komt te staan, raakt het ook direct de zorg die we aan zwangere vrouwen bieden vanuit de eerste lijn of vanuit het ziekenhuis. In het afgelopen jaar hebben we hierover al gesprekken gevoerd met verloskundigen en ROAZ-vertegenwoordigers. Daarnaast werken we op dit thema nauw samen met een aantal gemeenten en andere stakeholders.  

Doel Ronde Tafel Acute Zorg 

Tweede Kamerleden organiseren een Ronde Tafel als zij zich door experts willen laten informeren over een bepaald onderwerp. Zoals op donderdag 28 maart over de organisatie van acute zorg, waaronder acute verloskundige zorg. 

Het doel van dit rondetafelgesprek is om te achterhalen wat de invloed is van concentratie, fusie en schaalvergroting van spoedeisende hulp en acute zorg op zorgorganisaties, zorgprofessionals en burgers. En wat dat betekent voor onder andere de toegankelijkheid, de kwaliteit en de kosten van de zorg. Met andere woorden: wat is het belang van acute zorg in de regio en wat is er nodig om dit te behouden?  

Met de perspectieven en standpunten van wetenschappers, zorgverzekeraars, bestuurders, zorgprofessionals, burgemeester en burgers, verwacht de Tweede Kamer-commissie een goed beeld te krijgen. Wij nemen de uitnodiging om onze inzichten en kennis hierover te delen graag aan. 

Position paper met aanbevelingen 

Op basis van eerdere gesprekken met verloskundigen, ROAZ-vertegenwoordigers, gemeenten en andere stakeholders hebben we, ter voorbereiding op het rondetafelgesprek, een position paper met de volgende vier aanbevelingen opgesteld: 

  1. Zet in op continuïteit van zorgverlening voor de zwangere door haar verloskundige. Dit draagt bewezen bij aan demedicalisering en betere uitkomsten, tegen lagere kosten. In de acute verloskunde leidt het tot minder complexe acute zorg. 
  2. Voorkom sluitingen van de acute verloskundige afdelingen. Er zijn negatieve effecten en de regie ontbreekt. Daarnaast is het moeilijk omkeerbaar. 
  3. Onderzoek de effecten van de sluitingen over de periode 2018-2023. Voer dit onderzoek breder uit dan enkel de effecten op de zorg. Betrek ook werkgelegenheid, werkplezier, behoud van personeel, de kosten die gepaard gaan met sluitingen en de effecten op de stad en haar inwoners. 
  4. Verbeter de inspraakmogelijkheden van stakeholders, waaronder werknemers, gemeenten, burgers en eerstelijns zorgaanbieders. 

Eerder aandacht gevraagd voor ongewenste sluiting 

In lijn met deze aanbevelingen hebben we op meerdere momenten aandacht gevraagd voor de ongewenste sluiting van afdelingen Acute verloskunde in ziekenhuizen: 

Vragen?

Heb je vragen of input? Neem dan contact op met Ineke Middelveldt via imiddelveldt@knov.nl