Nieuwsbericht

24 januari 2024

De herziene richtlijn Infectiepreventie meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) is gepubliceerd. De richtlijn beschrijft de infectiepreventiemaatregelen om verspreiding van MRSA te voorkomen binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg. De MRSA-bacterie is ongevoelig voor veel antibiotica. Een infectie met MRSA is daarom vaak lastig te behandelen en niet gewenst. De richtlijn gaat in op maatregelen om verspreiding van MRSA te voorkomen.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) ziekenhuizen’, ‘MRSA, thuiszorg’, ‘MRSA verpleeghuizen’, MRSA verzorgingshuizen’ en ‘MRSA revalidatiecentra’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn infectiepreventie MRSA. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

De KNOV herziet momenteel samen met het NHG de multidisciplinaire richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. De SRI-richtlijn Infectiepreventie MRSA zal worden meegenomen in de herziening.

Meer informatie

Je kunt de SRI-richtlijn Infectiepreventie MRSA vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl