Nieuwsbericht

18 april 2024

Het HagaZiekenhuis biedt ook in de toekomst geboortezorg aan in Zoetermeer. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Mede door de toezeggingen van (zorg)partners blijft het voor zwangeren in de Zoetermeerse regio mogelijk om dichtbij huis in het ziekenhuis te bevallen.

De KNOV is blij met dit voorgenomen besluit. Het aantal locaties voor acute verloskundige zorg in ziekenhuizen is in een korte periode fors afgenomen van 80 naar 72. We maken ons zorgen over de gevolgen hiervan voor de positie en houdbaarheid van de eerste lijn en de verloskundigen in het ziekenhuis.

Het sluiten van een afdeling verloskunde moet altijd een weloverwogen besluit zijn, waarin het gehele zorglandschap wordt betrokken. Landelijke spreiding van ziekenhuizen met een afdeling verloskunde is van belang. Benodigde en beschikbare capaciteit moeten met elkaar in balans zijn, binnen reële afstanden.

Eerder nam KNOV-bestuurslid Maaike van Rijn deel aan een Ronde Tafel Acute Zorg en werd er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met de oproep om kwalitatief goede regionale ziekenhuizen overeind te houden. Lees hier meer over in deze berichten:

KNOV uitgenodigd voor Ronde Tafel Acute Zorg - KNOV

Petitie met oproep om kwalitatief goede regionale ziekenhuizen overeind te houden aangeboden aan de Tweede Kamer - KNOV