Nieuwsbericht

28 november 2023

Na de eerste ‘Dag voor de Zorgverzekeraars’ op 8 juni jl. stond op donderdag 23 november een tweede editie van dit succesvolle event gepland. Tijdens deze ‘Najaarsochtend voor de Zorgverzekeraars’ hebben we zorgverzekeraars en de NZa bijgepraat over de actuele werkzaamheden van de KNOV en zijn we open met elkaar in gesprek gegaan over een aantal thema's. 

De bijeenkomst begon met een welkomstwoord van Eline Nanninga (Beleidsadviseur) en Thierry van den Heuvel (Senior Programma Coördinator) waarbij ook de nieuwe huisstijl met de bijpassende kernwaarden onder de aandacht werd gebracht. Daarna nam Marieke Smith (Bestuurslid) alle aanwezigen mee in de plannen van de KNOV voor volgend jaar. De KNOV is een nieuwe weg ingeslagen. Het moet anders dan voorgaande jaren. Aandachtspunten hierbij zijn: het vormgeven aan passende geboortezorg, onderscheid houden in kwaliteit en belangenbehartiging en de cultuurverandering in het stakeholdersveld. Dit alles vraag om een open gesprek. “Het gaat over mensen, elkaar begrijpen. Het gesprek aangaan”, aldus Marieke. 

Het volgende onderdeel van de ochtend was de presentatie over de implementatie van richtlijnen van Wilma van Driel (Senior Programma Coördinator) en Marjolein de Weerd (Projectleider). Hierin werd uitgelegd waarom er richtlijnen zijn, welke vormen er zijn, wat de visie van de KNOV hierop is en hoe ze geïmplementeerd worden. Hierna namen Quinty Spits (Beleidsadviseur) en Ineke Middelveldt (Senior Programma Coordinator Netwerkbeheer en Public Affairs) het woord over om te vertellen over de platforms die de KNOV momenteel aan het opzetten is. Deze hebben als doel verloskundigen op basis van hun werksetting te verenigen om zo de belangen van álle verloskundigen beter te kunnen behartigen 

Daarna was het tijd voor de themasessies waarbij de aanwezigen werden ingedeeld in twee groepen. De eerste groep werd door Julia Bloeming (Senior Programma Coördinator) bijgepraat over caseload verloskundigen. Welke voordelen levert het op voor de client? En welke voor de verloskundige? Hoe zit het met de eigen bijdrage? De groep voerde een goede discussie over de bekostiging. In de andere zaal werd de tweede groep door Job Paulus (Directeur KNOV) geïnformeerd over zorggroepen. Wat is de meerwaarde van een zorggroep? Hoe loopt zo’n proces en hoe contracteer je dan? Enkele vragen die hierbij aan bod kwamen en die tevens een mooie discussie opleverde. Genoeg stof dus om op verder te borduren en op een later moment met elkaar over door te praten. 

De laatste spreker van de ochtend was Ella-Louisa Horijon (Beleidsadviseur a.i.). Zij gaf een presentatie over de ZonMw kwaliteitsgelden die de KNOV jaarlijks kan aanvragen en inzetten voor projecten om de geboortezorg te verbeteren.  

Onder het genot van een heerlijke lunch werd de ochtend afgesloten en kon er nog even worden nagepraat. We kijken terug op wederom een geslaagd samenzijn en daarom zullen wij ook in 2024 onze deuren weer openstellen. Ook deze keer was de feedback van de zorgverzekeraars en NZa zeer positief: zij voelen dat er een nieuwe wind waait bij de KNOV en waarderen de openheid en verbinding die we vanuit de KNOV tonen richting hen. Ze krijgen nu meer inzicht in de actuele onderwerpen waar de KNOV aan werkt en spraken uit dat ze graag twee keer per jaar zo'n bijeenkomst zouden willen hebben vanuit de KNOV. Dit signaal nemen we graag mee, hiervan houden wij jullie uiteraard op de hoogte.