Nieuwsbericht

20 juni 2023

Welke invloed heb jij als verloskundige als het gaat over de capaciteitsproblematiek in de tweede lijn? Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd bijdragen aan een oplossingsrichting voor de capaciteitsproblematiek? Met ondersteuning van de KNOV gaan de regio´s Amsterdam (EVAA), Leiden (LEO) en Arnhem (Opaal) aan de slag om inzicht te krijgen in hun eigen verwijsgedrag. Om vervolgens op basis hiervan te bekijken wat iedere regio kan doen om de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren.  

Hand in eigen boezem 

Het project Hand in eigen boezem is ontstaan doordat vijf eerstelijns verloskundigen in de regio Utrecht en Amersfoort aan de slag gingen met bovenstaande vragen. Vanuit eigen perspectief keken zij naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen in Utrecht en Amersfoort en naar de bevalervaring van de cliënt. Hoe ze dit gedaan hebben is uitgewerkt in een stappenplan en best practice.  

Wat gaan de pilotregio's doen? 

De drie regio's gaan het stappenplan uitvoeren om inzicht te krijgen in het verwijsgedrag van de eerstelijns verloskundigen in de eigen regio. Op basis hiervan gaan ze vanuit eigen perspectief interventies formuleren die de kwaliteit van zorg verbeteren en bijdragen aan continuïteit van zorgverlening. Ook kan het leiden tot minder verwijzingen en hiermee de druk op de tweede lijn verminderen. De KNOV gebruikt de vragen, opmerkingen en lessons learned uit de verschillende regio’s voor het verbeteren van het stappenplan zodat andere regio’s er nog meer zelfstandig mee aan de slag kunnen.  

Hoe ziet het eruit?  

Met behulp van data uit bronbestanden en Perined cijfers maken regio’s inzichtelijk wat de top 5 van verwijzingen is binnen de eigen regio, zowel antenataal als durante partu. Via een enquête voor zowel eerste lijn als tweede lijn, brengen ze in kaart wat er leeft onder zorgverleners als het gaat om verwijzen. De regio’s inventariseren ook de ideeën voor oplossingen (over het verminderen van het aantal verwijzingen). Op basis van al deze informatie stelt iedere regio vanuit eigen perspectief aandachtspunten en een actieplan op. 

Vragen? 

Interessante bevindingen uit deze pilotregio's zullen we uiteraard breder delen! Heb je vragen over dit project? Laat dit dan weten aan Esther van Horne (projectleider) via capaciteit@knov.nl

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw.