Nieuwsbericht

20 januari 2023

De NZa heeft drie onderzoeksinitiatieven aangekondigd voor de komende tijd:

  • Kostenonderzoek 2023
  • Onderzoek ‘herijking arbeidskostencomponent eerste lijn;
  • Opstart Monitor Geboortezorg (algemeen) en Integrale Geboortezorg

Het ‘Kostenonderzoek 2023’ is de opvolger van het kostenonderzoek uit 2017 en zal gaan plaatsvinden over de jaarrekeningen 2023 van de verloskundige praktijken. Dit zal dus pas in de loop van 2024 opgestart worden. Volgens een (nog vast te stellen) planning zullen de resultaten verwerkt worden in de toekomstige beleidsregels van de NZa.

Het onderzoek ‘herijking arbeidskostencomponent eerste lijn’ wordt deze maand opgestart en zal in het voorjaar 2023 worden opgeleverd. Relevante inzichten worden meegenomen in de (tariefstelling) 2023. Dit onderzoek betreft o.a. de eerstelijnsverloskundigen, huisartsen en tandartsen. Kraamzorg valt hier buiten.

De Monitor geboortezorg heeft als doel om de voortgang van de geboortezorg in zijn algemeen, en de Integrale Geboortezorg specifiek, inzichtelijk te maken. Deze start in februari en dan wordt ook de verdere planning opgesteld.

De KNOV is bij alle drie de initiatieven nauw betrokken. Waar nodig leveren wij kennis en kunde en participeren we in werkgroepen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte en zullen we oproepen doen voor deelnemers aan overleggen, mocht dat nodig zijn.