Nieuwsbericht

27 februari 2023

De vergoeding voor een waarnemer kan op dit moment worden berekend met behulp van het calculatieschema zelfstandige waarneming. Het calculatieschema is al geruime tijd geleden ontwikkeld. Op dit moment wordt geëvalueerd of dit nog een juist instrument is, of dat er behoefte is aan een ander soort tool en of de inhoud nog eigentijds is. Hiervoor hebben we adviesbureau SiRM gevraagd om een onpartijdig advies op te stellen. Het gaat om een advies over een instrument dat zowel waarnemers als praktijkhouders helpt om een open en gelijkwaardig gesprek te voeren over de waarneemvergoeding. 

De werkgroep ‘Waarnemend verloskundigen’ adviseert SiRM als expertgroep en geeft aan wat binnen de beroepsgroep belangrijke onderwerpen zijn. De werkgroep bestaat uit praktijkhouders en waarnemend verloskundigen. Op 24 februari kwam de werkgroep voor de derde keer bijeen. Hier werd nagedacht over de gewenste ondersteuning voor het bepalen van de waarneemvergoeding en de relevante gespreksonderwerpen in het onderhandelingsgesprek.  

We geven hieronder een terugkoppeling van wat er tijdens de werkgroep naar voren kwam. We zijn daarnaast ook op zoek naar jouw mening. Missen er nog onderdelen die voor jou belangrijk zijn, of vind je juist dat iets niet meegenomen moet worden?  

Onderwerpen die de berekening van de waarneemvergoeding kunnen ondersteunen:  

 • De ervaring van de waarneemster 
 • Welke taken zij kan uitvoeren (prenatale counseling, echo’s, anticonceptie, etc.)  
 • Hoeveel begeleiding zij nodig heeft tijdens het waarnemen  
 • Welke niet-cliëntgebonden taken de waarneemster zal oppakken  
 • Of een assistente aanwezig is 
 • De praktijkomvang en -organisatie  
 • Inhoud voor een gesprekleidraad ter ondersteuning van het onderhandelingsgesprek 

Daarnaast is in de werkgroep besproken welke onderwerpen kunnen bijdragen aan het goede gesprek over de waarneemvergoeding en of deze relevant zijn voor kortdurende en/of langdurende waarneming. Hierbij deelden we de bespreekonderwerpen op in vier categorieën: 

 1. Kennismaking met elkaar en met de praktijk  
  Persoonlijke en vakinhoudelijke ‘klik’, hoe langer de waarneming, hoe belangrijker dit onderdeel. 
  Organisatie van de praktijk 
  Context van de praktijk 
 2. Verwachtingen (en openheid) van en naar elkaar: zien en gezien worden 
  Hoe ziet de selectieprocedure eruit (bijv. bedenktermijn en aanwezigheid andere kandidaten) 
  Manier en moment van feedback uitwisselen na het aangaan van de overeenkomst 
  Invulling van de werkzaamheden: overkoepelende afspraken (bijv. aantal uren, dagen en duur waarneming), specifieke afspraken (bijv. de invulling en planning van spreekuren, diensten, type zorg en achterwacht) 
  Verwachtingen rondom niet-(direct) cliëntgebonden werkzaamheden (aanwezigheid bij interne en/of externe overleggen) of andere taken (bijv. post openen en boodschappen doen).  
  Mate van beschikbare ondersteuning belangrijk (bijv. mogelijke begeleiding van de waarnemer en de aanwezigheid en taken van een assistente).   
  Noodnummer binnen de praktijk, afspraken bij ziekte of onvoorziene omstandigheden 
 3. (Contractuele) afspraken maken en nakomen 
  Vaste contractuele elementen (bijv. het tarief, betalingstermijn en beroepsregistraties)  
  Optionele contractuele bespreekpunten (nacalculatie) 
  Loyaliteit naar elkaar uitspreken, de gemaakte afspraken nakomen 
 4. Welkom heten: praktische zaken zorgvuldig regelen (belangrijk bij kortdurende waarneming) 
  Een rondleiding in de praktijk 
  Toegang tot software en systemen 
  Manier van overdracht (bijv. fysiek/online, moment en via welk medium) 
  Contactgegevens (ook van samenwerkingspartners in de regio) 
  Afspraken over het gebruik van faciliteiten 
  Inwerkdocument van de KNOV

Heb jij aanvullingen op de gewenste ondersteuning voor het berekenen van de waarneemvergoeding, suggesties voor relevante gespreksonderwerpen in het onderhandelingsgesprek of heb je vragen? Laat het ons voor dinsdag 7 maart weten door te mailen naar Eline Nanninga (enanninga@knov.nl).